Лексикологія. Робота зі словниками.

Урок №112 Тема. Лексикологія. Робота зі словниками. Мета: □ навчальна: повторити, узагальнити та систематизувати навчальну інформацію учнів із теми «Лексикологія»,…

Синтаксичний розбір речення.

Урок №110 Тема. Синтаксичний розбір речення. Мета: □ навчальна: повторити відомості з теми «Синтаксис і пунктуація», удосконалювати вміння робити синтаксичний…

Тренувальні вправи з теми «Будова слова. Орфографія». Культура мовлення. Використання в мовленні слів із префіксами та суфіксами, що надають тексту емоційного забарвлення й виразності.

Урок №106 Тема. Тренувальні вправи з теми «Будова слова. Орфографія». Культура мовлення. Використання в мовленні слів із префіксами та суфіксами,…

Значущі частини слова. Текст. Удосконалення вмінь знаходити інформацію до обраної теми, аналізувати її, добирати ключові слова для висловлювання.

Урок №102 Тема. Значущі частини слова. Текст. Удосконалення вмінь знаходити інформацію до обраної теми, аналізувати її, добирати ключові слова для…

Незмінні й змінні слова.

Урок №98 Тема. Незмінні й змінні слова. Мета: □ навчальна: поглибити знання учнів про основу слова й закінчення змінних слів,…