Особливості розкриття проблеми ініціації дитини в українській новелістиці порубіжжя ХІХ–ХХ століть Лопушан, Т.В.

УДК 821.161.2-32»18/19» Лопушан Т.В. кандидат філологічних наук, Уманський державний педагогічний університет ОСОБЛИВОСТІ РОЗКРИТТЯ ПРОБЛЕМИ ІНІЦІАЦІЇ ДИТИНИ В УКРАЇНСЬКІЙ НОВЕЛІСТИЦІ ПОРУБІЖЖЯ…

Доля дитини-сироти у творчості Ч. Діккенса (за романом “Пригоди Олівера Твіста”) Гричаник, Н.І.

УДК 82.0.09 Гричаник Н.І. Глухівський державний педагогічний університет ім. Олександра Довженка ДОЛЯ ДИТИНИ-СИРОТИ У ТВОРЧОСТІ Ч.ДІККЕНСА (ЗА РОМАНОМ «ПРИГОДИ ОЛІВЕРА ТВІСТА») Англійський…

Використання творів дитячої літератури у формуванні комунікативно-мовленнєвих умінь старшокласників Садовнікова, О.П. ; Цінько, С.В.

УДК 373.5.016:811.161.2 Садовнікова О.П., кандидат педагогічних наук, Цінько С.В., кандидат педагогічних наук, доцент, Глухівський державний педагогічний університет ім. Олександра Довженка ВИКОРИСТАННЯ…

Розвиток метафоричності мовлення молодших школярів засобами використання літературних загадок Шапка, О.В.

УДК 811.161.2’0 РОЗВИТОК МЕТАФОРИЧНОСТІ МОВЛЕННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ЗАСОБАМИ ВИКОРИСТАННЯ ЛІТЕРАТУРНИХ ЗАГАДОК Шапка О.В., Науковий співробітник лабораторії методичного забезпечення безперервної системної…

Формування почуття гумору засобами сучасної дитячої літератури (за матеріалами творчості Ольги Павленко) Дудник, Н.В.

УДК 087.5(07)+82(07) Дудник Н. В., кандидат педагогічних.наук Уманський державний педагогічний університет ФОРМУВАННЯ ПОЧУТТЯ ГУМОРУ ЗАСОБАМИ СУЧАСНОЇ ДИТЯЧОЇ ЛІТЕРАТУРИ (ЗА МАТЕРІАЛАМИ…

Традиції національного виховання в художній прозі Павла Байдебури та Івана Костирі Бондаренко, О.О.

УДК 821.161.2.-93+37.035.6 Бондаренко О. О. аспірант кафедри української літератури та фольклористики, Донецький національний університет Традиції національного виховання в художній прозі Павла…

Виховання національної свідомості підростаючого покоління (на матеріалі епічних творів про Устима Кармалюка ІІ половини ХІХ століття) Романенко, Л.В.

УДК 65.9.Е.74 Романенко Л.В., старший викладач кафедри української філології Маріупольського державного гуманітарного університету ВИХОВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ ПІДРОСТАЮЧОГО ПОКОЛІННЯ (НА МАТЕРІАЛІ ЕПІЧНИХ…

КВК “ Казковий Дивосвіт ” Гоголь, Н.В.

УДК 378.014 Гоголь Н.В., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри української літератури Глухівського державного педагогічного університету КВК “КАЗКОВИЙ ДИВОСВІТ” Анотація У…

Ідея єдності освіти і духовного розвитку в полемічній прозі: львівська “Пересторога”, “Тренос” Мелетія Смотрицького Дубініна, К.А.

Дубініна К.А., аспірантка, Львівський національний університет імені Івана Франка ІДЕЯ ЄДНОСТІ ОСВІТИ І ДУХОВНОГО РОЗВИТКУ В ПОЛЕМІЧНІЙ ПРОЗІ: ЛЬВІВСЬКА “ПЕРЕСТОРОГА”, “ТРЕНОС”…

Пропедевтична підготовка дошкільників до читацької діяльності Зрожевська, А.Я. ; Потоцька, Т.Ф.

УДК 372 — 02 Зрожевська А.Я, Потоцька Т.Ф., кандидати педагогічних наук, Бердянський державний педагогічний університет Пропедевтична підготовка дошкільників до читацької діяльності…

Художня ілюстрація книги як ефективний засіб навчання дітей української мови Маркотенко, Т.С. ; Гринько, Є.В.

УДК 811.161.2:372 Т.С.Маркотенко, асистент кафедри філологічних дисциплін Луганського національного університету імені Тараса Шевченка Є.В. Гринько, асистент кафедри філологічних дисциплін Луганського…

Зарубіжна література в курсі дитячої літератури у ВНЗ Пономаренко, Т.М.

УДК 378.147:(0.053.2) Пономаренко Т.М., Науковий співробітник лабораторії методичного забезпечення безперервної системної освіти школа-внз Харківського національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди ЗАРУБІЖНА…

Проблеми побудови і реалізації курсу “Дитяча література” в сучасному педагогічному ВНЗ Ємець, А.А.

УДК 378.147 (0.053.2) А.А.Ємець доцент, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник лабораторії методичного забезпечення безперервної системної освіти школа-вищий навчальний заклад,…

Мовні засоби портретної характеристики Козака Мамая у романі О. Ільченка “Козацькому роду нема переводу…” Помирча, С.В.

Помирча Світлана, Слов’янський державний педагогічний університет Науковий керівник — док.філол.н., професор Лисиченко Л. А. МОВНІ ЗАСОБИ ПОРТРЕТНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОЗАКА МАМАЯ У РОМАНІ…

Порівняльна характеристика вживання номінативних речень у творах О. Гончара та Остапа Вишні з урахуванням індивідуальної манери цих письменників Ходикіна, І.І.

Ходикіна І.І., Інститут філології Бердянський державний педагогічний університет ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА НОМІНАТИВНИХ РЕЧЕНЬ У ТВОРАХ О. ГОНЧАРА ТА О. ВИШНІ З УРАХУВАННЯМ…