Жанри та упередження: гендерний критерій в оцінках жанрів масової літератури Філоненко, С.О.

Філоненко С.О., кандидат філологічних наук, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ЖАНРИ ТА УПЕРЕДЖЕННЯ: ГЕНДЕРНИЙ КРИТЕРІЙ В ОЦІНКАХ ЖАНРІВ…

Мотив граалю як ідеологічний чинник у фентезійній Артуріані ХХ століття Подосельнік, Ю.О.

УДК 821.11’06-312.9.09 Подосельнік Ю.О. аспірант, Національний Університет „Києво-Могилянська Академія” МОТИВ ГРААЛЮ ЯК ІДЕОЛОГІЧНИЙ ЧИННИК У ФЕНТЕЗІЙНІЙ АРТУРІАНІ ХХ СТОЛІТТЯ Функціонування…

Застосування “ чорного” та “білого” піару при творенні образів Ісуса Христа та пекла в романі “Майстр та Маргарита” Михайла Булгакова Дудко, О.С.

УДК: 070:232.9:821.161.1 Булгаков М.А. Дудко О. С., студентка V курсу Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка Застосування «чорного» та…

Лазар Баранович про воскресіння Лазаря: інтерпретація біблійного матеріалу чи штрихи до образу автора Матушек, О.Ю.

УДК 821.161.2-5 Баранович.09 Матушек О.Ю., кандидат філологічних наук, доцент Харківський національний університет імені В. Каразіна ЛАЗАР БАРАНОВИЧ ПРО ВОСКРЕСІННЯ ЛАЗАРЯ:…

Увага до психологічних деталей у творах для молоді Григора Тютюнника у контексті польських літературознавчих досліджень Дудко, О.С.

УДК: 82:159.924.7:821.161.2 Тютюнник Г. М. Дудко О.С., студентка V курсу Інституту журналістики Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченка Увага до…

Теоретико-методологічні положення Тартусько-московської школи Дуркалевич, В.В.

Дуркалевич В.В., Аспірантка, Люблінський католицький університет імені Івана Павла ІІ ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПОЛОЖЕННЯ ТАРТУСЬКО-МОСЬКОВСЬКОЇ ШКОЛИ У КОНТЕКСТІ ПОЛЬСЬКИХ ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧИХ ДОСЛІДЖЕНЬ Однією…

Урбаністичний спосіб життя: трагічні мотиви в сучасній новелістиці (на матеріалах малої жіночої прози кін. ХХ – поч. ХХІ століть) Нікітіна, Н.

УДК 821.161.2-32 Нікітіна Наталія Урбаністичний спосіб життя: трагічні мотиви в сучасній новелістиці (на матеріалах малої жіночої прози кін. ХХ- поч….

Жизненное пространство светской дамы как репрезентант города (на материале русской литературы первой половины XIX ст.) Шестакова, Э.Г.

УДК 821.161. Шестакова Э.Г. доктор филологических наук Донецк ЖИЗНЕННОЕ ПРОСТРАНСТВО СВЕТСКОЙ ДАМЫ КАК РЕПРЕЗЕНТАНТ ГОРОДА (НА МАТЕРИАЛЕ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ…

Образ міста в романі Ш. Бронте “Віллет” Назаренко, Н.І. ; Ільчишина, С.

УДК 821.111Бро.09-31(045) Назаренко Н.І. Маріупольський Державний гуманітарний університет кафедра англійської філології старший викладач Ільчишина С. Маріупольський Державний гуманітарний університет студентка 4…