§ 9. Походження письма

Письмо — це передача звуків мови за допомогою системи знаків. Виникло письмо внаслідок потреби людей спілкуватись на відстані або зафіксувати ту чи іншу інформацію. Воно виникло дуже давно і пройшло декілька етапів розвитку. Найдавнішою і найпримітивні- шою формою передачі інформації на відстані були послання. У ролі послань використовувались різні предмети, живі чи мертві тварини. Кожен посланий предмет мав певне смислове навантаження, яке ад­ресат мав розгадати. Так, наприклад, у 514 р. до н.е. перський цар Да- рій на чолі 700-тисячного війська напав на Скіфію, розраховуючи на швидку перемогу. Скіфи, не діставши підтримки сусідів, почали від­ступати, забираючи худобу і харчі, засипаючи колодязі, випалюючи навіть траву. Спрага й голод переслідували військо Дарія. Надії на швидку перемогу, як дим, розтанули в диких степах. „Іданфірс, який керував скіфами, надіслав Дарієві дари: стріли, птаха, мишу й жабу.

47 Півторак Г. Походження українців, росіян, білорусів та їхніх мов. — К., 2001.

-С. 100-101.

 

Перський цар зрадів, то скіфи вирішили скоритися. Він пояснив скіфські символи так: миша й жаба означають землі, якими володіти­ме він, а птах і стріли — швидка скіфська кіннота й усе військо, яке здається на його милість. Даріїв дорадник Горбій витлумачив суть скіфських дарів інакше: „Коли ви, перси, не злетите в небо, як птахи, або не зариєтесь у землю, як миші, або не пострибаєте в болото, як жаби, то поляжете від цих стріл»4*. Фактично таким же способом по­відомлення інформації з використанням послань-предметів користу­ються і деякі сучасні південноафриканські племена. Оголошуючи війну своїм ворогам, вони кладуть томагавк — символ війни — на стежку, що проходить через пограничну між племенами територію.

На думку М.Т. Доленко, 1.1. Дацюк, першим натяком на письмо були умовні позначки мисливців, які клали у певному напрямку гіл­ки дерев або ж малювали стріли на землі чи вирізали їх на стовбурах дерев. Передачею руху стрілками широко користуються й зараз на дорогах, на вулицях міст тощо4».

Наступним кроком у розвитку письма було малюнкове письмо, за якого різнопланова життєва інформація передавалась через зображен­ня людей, тварин, предметів. Так, зображення воїнів і мамонта, про­низаного списами, могло бути запрошенням сусідньому племені на спільне полювання. У різних куточках земної кулі у печерах, на скелях давні предки людей зробили велику кількість малюнків, цим самим залишивши нам інформацію про найважливіші події життя та побуту.


Loading...