Урок № 19 ДІАЛОГ, СКЛАДЕНИЙ ВІДПОВІДНО ДО ЗАПРОПОНОВАНОЇ СИТУАЦІЇ, ДІАЛОГ-ОБМІН ДУМКАМИ, ВРАЖЕННЯМИ (ОФІЦІЙНА І НЕОФІЦІЙНА РОЗМОВА); ОБГОВОРЕННЯ САМОСТІЙНО ОБРАНОЇ ТЕМИ

Мета:           узагальнити й систематизувати знання учнів про

діалогічне мовлення, різновиди діалогів, удоско­налювати вміння й навички складати відповідно до запропонованої ситуації діалог-обмін думками і враженнями; розвивати комунікативно-мовленнєві

 

90


Усі уроки української мови в 11 класі. Академічний рівень


вміння, мислення, уяву; виховувати у школярів почуття взаємоповаги.

Обладнання: роздавальні матеріали, схеми-опори. Внутрішньопредметні зв’язки: синтаксис (пряма мова, діалог), пунктуація, лексикологія.

Міжпредметні зв’язки: література, історія.

Тип уроку: урок розвитку мовленнєвої компетенції.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

  1. Організація класу
  2. Ознайомлення учнів із темою, метою і завданнями уроку

Стратегія «Два — чотири — всі разом»

►    Прочитайте афоризми. Поясніть їх зміст. Сформулюйте за ними тему й мету уроку.

  1. Єдина відома мені розкіш — це розкіш людського спілку­вання (Антуан де Сент-Екзюпері). 2. Дефіцит спілкування при­вів до того, що воно з розкоші перетворилося на предмет першої необхідності (С. Лузан). 3. Більшість людей шукають суспільства не стільки з метою слухати, скільки говорити (Олександр Поп).
  2. Без багато чого може обходитися людина, але тільки не без людини (Людвіг Берне). 5. Для одних форма спілкування — діа­лог, для інших — монолог (Ілля Шевелев).
    1. Актуалізація опорних знань і мотиваційних резервів учнів

Бліцопитування

►    Дайте визначення діалогу. (Діалог (від гр. dialogos — розмова, бесіда) — розмова двох осіб.)

►    Як називаються речення, якими оперують учасники розмови? (Репліка)

►    Які розділові знаки вживаються при записуванні діалогів? Запишіть графічну модель діалогу на дощці.

А: «П» (?!)» — «П. (?!)» — «П (?!)» -а. — «П (?!)»

—  П. (?!)

П. (?!)

—  П, (?!) — а.

►    Які різновиди діалогу вам відомі залежно від стилю мовлення? (Побутові діалоги; офіційні; художні.)

►    Охарактеризуйте репліки в розмовно-побутовому стилі.

 

 

Стилістика простих речень                                                                   91

Loading...