Урок № 52 МОВЛЕННЯ ЯК ПРЕДМЕТ ВИВЧЕННЯ СТИЛІСТИКИ І КУЛЬТУРИ МОВЛЕННЯ. МОВЛЕННЯ РОЗМОВНЕ І КНИЖНЕ, ЇХ СПІВВІДНОШЕННЯ й ОСОБЛИВОСТІ. ПОНЯТТЯ СТИЛЮ МОВЛЕННЯ: ПОЗАМОВНІ ОЗНАКИ й МОВНІ

Мета:             узагальнити й систематизувати знання учнів про

особливості книжного й розмовного мовлення, основ­ні ознаки стилю мовлення, удосконалювати вмін­ня й навички розрізняти тексти різних стилів, визна­чати їх мовні й позамовні ознаки, комунікативно доцільно використовувати мовні засоби; розвивати комунікативно-мовленнєві вміння, мислення; вихо­вувати у школярів культуру мовлення.

Обладнання: схеми, роздавальні матеріали, картки з афоризмами, прислів’ями, тлумачний словник.

Внутрішньопредметні зв’язки: синтаксис (текст), лексикологія.

Міжпредметні зв’язки: література, історія.

Тип уроку: урок-практикум.

 

 

Стилістика речень з різними засобами вираження чужого мовлення 239


ПЕРЕБІГ УРОКУ

  1. Організація класу
    1. Ознайомлення учнів із темою, метою і завданнями уроку

►  Прочитайте вислови. Що їх об’єднує. Сформулюйте тему й мету уроку:

1. Говори мало, слухай багато, а думай ще більше. 2. Слухай тисячу разів, а говори один раз. 3. Заговори, щоб я тебе побачив (Сократ). 4. Птаха пізнають по пір’ю, а людину по мові (Укра­їнське прислів’я).


ІІІ.   Актуалізація опорних знань і мотиваційних резервів учнів


Робота зі схемами


► Пригадайте, що вам відомо про мовлення, ніть подані схеми.

його стилі? Допов-

С

Стиль залежить від

3

   

Loading...

? сфери поширення й уживання (кола мовців)