ЛОКАЛЬНО-МОНОГРАФІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ФОЛЬКЛОРУ

Істотні зміни, які сталися в житті українського народу і, відповідно, у науці про фольклор і літературу за час незалежності, висунули перед українськими фольклористами ряд проблем. Серед них — питання про шляхи розвитку народної творчості, репертуар її носіїв, взаємини фольклору з…

ФЕНОМЕН ЧАСОПРОСТОРУ В УКРАЇНСЬКИХ НАРОДНИХ ДУМАХ (ПОСТАНОВКА ПИТАННЯ)

Українське думознавство має поважний вік — понад 300 років — від перших записів дум Кондрацьким в кінці XVII ст. до сучасних спорадичних досліджень [ 1 ] . Та незважаючи на це, ми майже весь час тупцюємо на місці, оскільки за…

ЛІТЕРАТУРА І ПРИМІТКИ

1. Путилов Б.Н. Миф-обряд-пссня Новой Гвинеи. — М.: Плавная редакция восточной литсратурьі изд. «Наука», 1980. — 381 с. 2. Див., наприклад: Стабрила Станіслав. Міфологія для дорослих: боги, герої, люди / Переклав з польської Д.Андрухів. — К.: Юнівсрс, 2000. — 543…

Замість висновків

Завершуючи в даній праці практично невичерпну проблему, яка вимагає серії монографічних досліджень, ми привертаємо увагу до неї молодих дослідників, застерігаючи їх від спрощеного трактування явища. Адже не можна таке складне явище, як міфологія, тяглі сть якої визначається десятками тисячоліть та…

Українські та російські дослідження з міфології — 2

Після організації Української Академії наук, а особливо по поверненні з еміграції М. Гру шевського, вивчення залишків української міфології було поставлене на наукову основу. І хоч М.Груїнсвський у своєму фундаментальному дослідженні історії України розглядає давню міфологічну систему під кутом зору вияву…

Українські та російські дослідження з міфології — 1

Дещо менша заплутаність і иротиречивість панує в^дсгоаїнхькійи „науці про міфи XIX — XX ст. І не тому, що українська наука не «встигала» за Європою в осмисленні «культури первісного громадянства» (К. Гру шевська), а насамперед з тієї причини, що вона перебувала під забороною, а якщо…

Зарубіжні дослідники міфології

Не дивлячись на строкатість форм і структур на тому чи іншому етапі еволюції людства, міфи об’єднані спільними концептами, найважливіші з яких полягають у невичленованості людини і природи, дифузності мислення (змішування природного і соціального, живого і неживого, причини і наслідку), анімістичних…

Степан Мишанич. МІФ, МІФОЛОГІЯ, МІФОЛОГІЗМ, МІФОКРИТИКА, МІФОПОЕТИКА: ІСТОРІЯ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ І РОЗМЕЖУВАННЯ ПОНЯТЬ. Вступ

«Судило нам ся послідними бути. Бо коли другі слав’яне вершка ся дохаилюют, і єстли не вже, то небавком побратаются з повним, ясним сонцем, нам на долині в густій студеній мраці гибіти» [86, IV|. Ці слова, сказані Маркіяном Шашкевичем 1837 р….