ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК

Адельгейм Є.— 293 Адріанова-Перетц В.—751 Айзеншток І.— 741, 743, 745 Айтматов Ч.— 654 Айхгорн — 254 Александр Македонський — 576 Алешко В.— 175, 304, 620 Алчевська X.— 13, 30—32, 73 Андреев Л.— 64, 505, 522, 680, 686 Андрєюшкін П.— 476…

ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО І КРИТИКА 1917—1940 — 4

Руїнницькі ідеї пропагувала тоді і літературознавча кри­тика. Журнал «Критика» був перейменований на «За марксо- ленінську критику» (1932), згодом став «Літературною кри­тикою» (1935), а в 1940 р. взагалі припинив своє існування. Нові кадри в критичну сферу йшли неохоче.’. Більш-менш активно в…

ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО І КРИТИКА 1917—1940 — 3

На самих початках становлення голос марксистської критики (тогочасна назва — пролетарська) в українському літературному процесі був не дуже певним. Передреволю­ційної пори суто теоретичний аспект її цікавив хіба що В.  Дорошенка, який шукав деяку дотичність між маркси­стським і загальносоціологічним підходами до…

ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО І КРИТИКА 1917—1940 — 2

З’явилося чимало популярних видань, що мали на ме­ті ознайомити читача з художнім доробком бодай найпо­мітніших постатей української літератури XIX—XX ст.— І.   Котляревського, П. Гулака-Артемовського, П. Куліша, Ю. Федьковича, М. Вовчка, І. Нечуя-Левицького, П. Мир­ного, І. Франка, М. Коцюбинського, Лесі Українки,…

ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО І КРИТИКА 1917—1940 — 1

Науково-критичне осмислення й дослідження художньої літератури — чи не найбільш занедбана наукова галузь пореволюційної пори. Десятиліттями історики й теоретики літератури вважали, що за роки радянської влади літера­турознавство України розвивалося тільки по висхідній і на справді науковій основі, бо відкинуло емпірику…

Іван Микитенко (1897—1937)

Народився І. Микитенко 6 вересня 1897 р. в родині се- лянина-середняка в с. Рівне Херсонської губернії (нині Кіровоградська обл.). Тут він навчався в двокласній мі­ністерській школі, закінчивши яку 1911 р., вступив до Херсонського військово-фельдшерського училища. У грудні 1914 р. майбутнього…

Кость Буревій (1888—1934)

Життя К. Буревія (псевд. Едвард Стріха, Кость Соколов- ський, Варвара Жукова, Нахтенборенг та ін.) позначене різкими зламами й перемінами, і подеколи виникає вра­ження, ніби щоразу постає перед нами інша людина. Народився він 2 серпня 1888 року в с. Великі Меженки…

Іван Дніпровський (1895—1934)

Свого справжнього прізвища (Шевченко) І., Дніпровсь-кий не поставив під жодним зрілим твором. Початківські спроби ще рясніють підписами на зразок «Кобзаренко» чи «І. Ш.», але пізніше—тільки Іван Дніпровський. Вибір цей був не довільний, а навіяний місцями дитинства і юнос¬ті майбутнього письменника….

Іван Кочерга (1881 — 1952)

Народився І. Кочерга 6 жовтня 1881 р. в містечку Но- сівка на Чернігівщині в сім’ї залізничника. Родина часто переїздила і лише 1891 р. постійно оселилася в Чернігові, де 1899 р. юнак закінчив гімназію. Відтак їде до Києва і вивчає право…

Яків Мамонтов (1888—1940)

Творча доля Я. Мамонтова склалася так, що він не став ні послідовним «співцем нового світу», подібно до І. Мики- тенка чи О. Донченка, ні представником творчої опозиції» як М. Куліш чи Л. Курбас. Третє десятиліття віку розчави­ло його обдаровання і…

Спиридон Черкасенко (1876—1940)

Ім’я цього драматурга (писав також вірші, прозу, пуб­ліцистику) було викреслене з літературного процесу й за­боронене в Україні ще на початку 1930-х рр. І тільки через 60  р. воно знову посіло належне місце в історії української літератури. Народився С. Черкасенко 1…

Микола Куліш (1892—1937)

Біографія Миколи Куліша немовби ілюструвала відомий рядок з російського перекладу «Інтернаціоналу»: «Кто был ничем, тот станет всем». В «Автобіографії» 1921 р. пись­менник наводить вихідні факти свого життя: злидні бат­рацької батьківської родини у Миколаївській губернії, най­ми з раннього дитинства, шалений потяг…

ДРАМАТУРГІЯ ТА КІНОДРАМАТУРГІЯ — 2

Створювалася парадоксальна ситуація, коли ідейному фанатизму чинять опір такі навіть надідеологічні субстан­ції, як драматургічні жанри. Тому оцінка подібних явищ у функціональному аспекті дещо руйнує звичні стереотипи. Романтична мелодрама, що народилася як жанр масової культури, стала виконувати функції, які не були…

ДРАМАТУРГІЯ ТА КІНОДРАМАТУРГІЯ

Є в історії такі часи, й навіть епохи, коли театраль­ність, гра (тобто подвійність буття) залишають обладунки кону і стають рисою самого життя, накладаються на суспіль­ну свідомість та починають визначати не тільки колективні її формули, але й індивідуальні. Формула У. Шекспіра…

Катря Гриневичева (1895—1947)

Катря Гриневичева належить до того кола письменни­ків, яке з’явилося на обрії української літератури на по­чатку XX ст. Вона формувалася у колі прогресивних, демо­кратично настроєних літераторів Західної України, підтри­мувала дружні стосунки з В. Стефаником, Марком Черем­шиною, О. Кобилянською, О. Маковеєм, Г….