ДМИТРО ТАБАЧНИК — РУЙНІВНИК, І БУДІВНИЧИЙ

В нашій плутаній і строкатій, надзвичайно різноликій і жорстоко підстриженій під догматично-ідеологічний гре­ бінець, не до кінця пізнаній та ще й здебільшого прихова­ ній від нас вітчизняній історії останніх присмерково- тоталітарних десятиріч існувало чимало таких парадок­ сальних персонажів, таких невпізнавано-мінливих…

ХВИЛЯ (ОЛІНТЕР) Андрій Ананійович (1897— 1937)

Український громадський, політичний і державний діяч, публіцист, літературознавець, засновник Інституту фолькло­ ру, етнографії та мистецтвознавства Академії наук України. Працював першим заступником наркому освіти і начальни­ ком Управління у справах мистецтв при Раднаркомі У PCP. У 1936 р. безпідставно репресований, у…

ЛЕОНІД ЄФІМОВ — „ВОРОГ НАРОДУ» 3 СЕЛА СТАЙКИ

Понад півстоліття — а саме з 26 лютого 1938 р. до ЗО травня 1988 р.— Микола Григорович Дудка вважався «ворогом народу». І хоч поняття це давно вже вийшло з ужитку, прокляття 58-ї статті Кримінального Кодексу УСРР тяжіло над ним аж…

ДУДКА Микола Григорович (народився у 1913 р .)

Сільський вчитель, після ув’язнення — зоотехнік. У 1938 р. безпідставно репресований і засуджений до де­ сяти років позбавлення волі в таборах. У 1948 р. звільнений. У 1988 р. повністю реабілітований.

ІГОР АЛИШЕВСЬНИЙ — Іван Іванов.КНИГА ЙОГО ЖИТТЯ

«Не було на світі людини, безправнішої за колимського каторжника» — такою гіркою, майже епічною фразою роз­ почнемо цю сумну повість життя, щоб не відірватися від неї вже до кінця, проковтнути одним духом, змусити заболіти серце, надовго розтривожитися мозок. Перед нами…

СЕРГІЙ БІЛОКІНЬ — ВЕЛЕТЕНЬ МИСТЕЦТВОЗНАВСТВА

Його вклад в українське мистецтвознавство важливий і значний. Лише Д. Щербаківський і К, Широцький охоп­ лювали матеріал так широко й грунтовно, але передчасна смерть забрала їх обох. Як бачимо тепер, з-поміж вчених минулого найбільший доробок залишив по собі саме Сте-…

ТАРАНУШЕНКО Стефан Андрійович (1889— 1976)

Відомий український мистецтвознавець і музеєзнавець, до­ слідник дерев’яної архітектури України та іконопису і ма­ лярства, У 1933 р. безпідставно репресований, у 1936 — звільнений. У 1958 р. повністю реабілітований.

ВАЛЕРІЙ ШЕВЧУК — ЛІРИЧНІ ОДКРОВЕННЯ

На сьогодні поет Микола Філянський міцно вписаний в історію української літератури. Твори його повернуто читачеві, про нього з’явилося кілька статей, навіть молоді барди співають пісні на його слова. Та ще недавно над цим ім’ям тяжіло прокляття, та й не просто,…

ФІЛЯНСЬКИЙ Микола Григорович (1873— приблизно 1938)

Визначний український поет, представник неокласицизму. Мав вищу фізико-математичну освіту та диплом інженера- будівельника. Музеєзнавець. У 1937 р. безпідставно репресований, загинув у таборі (за іншими даними — 11 січня 1938 р. розстріляний). Нині повністю реабілітований.

СЕРГІЙ БІЛОКІНЬ — «ФЕДІР ЕРНСТ»

В історії українського мистецтвознавства багато імен, багато постатей дослідників. Одні працювали в кращих умовах, інші — в гірших. Одні зробили багато корисного, зібрали до музеїв велику кількість пам’яток, які інакше просто загинули б, вивчали їх, друкували грунтовні розвід­ ки. Інші…

ЕРНСТ Федір Людвигович (Теодор-Ріхард Людвигович-Едуардович) (1891— 1949)

Визначний український мистецтвознавець та музеєзна­ вець, один із засновників Музейного фонду України, профе­ сор Київського художнього інституту. У 1933 р. безпідставно репресований, у 1936 р. звільнений. Нині повністю реабілітований.

СЕРГІЙ ГРЕЧАНЮК „Колосом СТИГНЕ СЛОВО»

Серед рідкісних видань, представлених на першому ан- тикварно-букіністичному аукціоні 1987 р. у Києві, ук­ раїнських виявилося зовсім мало. Організатори, очевидно, засумнівалися: а чи достатньо буде бажаючих на українсь­ ку книжку? Щось причинило надмірну обережність органі­ заторові аукціону. Тим прикметнішим видається…

ФИЛИПОВИЧ Павло Петрович (1891— приблизно 1937)

Визначний український поет, літературознавець, історик літератури. Професор. У 1935 р. безпідставно репресований. Трагічно загинув у таборі (за іншими даними — 9 жовтня 1937 р. розстріля­ ний). Нині повністю реабілітований.

ВАЛЕРІЙ ШЕВЧУК — У СВІТІ ПРОЗИ ВАЛЕР’ЯНА ПІДМОГИЛЬНОГО

Валер’ян Підмогильний — ім’я, яке тільки вряди-годи мигає на шпальтах преси: то його згадає принагідно хтось із письменників, то назвуть при переліку майстрів слова та художнього перекладу 20-х років: ні творів його, ні статей про нього в реальному вжитку нашого…

ПІДМОГИЛЬНИЙ Валер’ян Петрович (1901— 1941)

Визначний український прозаїк, новеліст, перекладач, мо­ вознавець. Автор багатьох прозових творів, зокрема роману «Місто». У 1934 р. безпідставно репресований. Трагічно загинув у таборі (за іншими даними — розстріляний 9 жовтня 1937 р.). Нині повністю реабілітований.