ПРО ПУБЛІКАЦІЇ РЕЗУЛЬТАТІВ ДИСЕРТАЦІЙНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

(з наказу юлови ВАК України від 10 і рудня 1998 р. № 650) 1 Звернути увагу голів спеціалізованих учених рад, що будь-які друковані праці (наприклад, тези, доповіді, матеріали) будь-яких конференцій, конгресів, симпозіумів, семінарів, шкіл тощо є свідченням апробації дисертаційної роботи…

ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПЕРЕЛІКУ УСТАНОВ, ДО ЯКИХ ОБОВ’ЯЗКОВО ПОВИННІ НАДСИЛАТИСЯ НАУКОВІ МОНОГРАФІЇ, В ЯКИХ ОПУБЛІКОВАНІ ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДИСЕРТАЦІЙНИХ РОБІТ

(з постанови президії Вищої атестаційної комісії України від 22 травня 1997 р. № 1в/5) 1 Затвердити перелік установ, до яких обов’язково повинні надсилатися наукові монографії, в яких опубліковані основні результати дисертаційних робіт’ Національна бібліотека України ім В.І. Вернадського @3039, Київ,…

ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПЕРЕЛІКУ УСТАНОВ, ДО ЯКИХ ОБОВ’ЯЗКОВО ПОВИННІ НАДСИЛАТИСЯ НАУКОВІ ВИДАННЯ, ДЕ МОЖУТЬ ПУБЛІКУВАТИСЯ ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДИСЕРТАЦІЙНИХ РОБІТ

(з посіанови президії Вищої атестаційної комісії України від 22 травня 1997 р. № 16/5) Аналіз наявності в найбільших бібліотеках України наукових видань, рекомендованих міністерствами та відомствами для включення до переліку видань, в яких можуть публікуватися основні результати дисертаційних робіт згідно…

ПРО ПУБЛІКАЦІЇ РЕЗУЛЬТАТІВ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВИХ СТУПЕНІВ ДОКТОРА І КАНДИДАТА НАУК ТА ЇХ АПРОБАЦІЮ

(з постанови президії ВАК України від 10 лютого 1999 р. № 1-02/3) З метою подальшого поліпшення стану опублікованосп результатів дисертаційних досліджень, іх. апробації, забезпечення єдності вимог до здобувачів президія ВАК України ПОСТАНОВЛЯЄ: 1 Звернути увагу спеціалізованих учених рад, що повне…

ПЕРЕДМОВА ДО ТРЕТЬОГО ВИДАННЯ

Минуло понад три роки з часу виходу в світ другого видання «Довідника здобувана наукового ступеня». Відтоді нормативно-иравова база з питань атестації наукових і науково-педагогічних кадрів зазнала певних змін. Зокрема внесено зміни до переліків документів, що подають до спеціалізованої вченої ради…