загрузка...

Урок розвитку зв’язного мовлення. Побудова і записування речень, що передають зміст малюнка

Урок 24 Тема. Урок розвитку зв’язного мовлення. Побудова і записування речень, що передають зміст малюнка Мета: учити учнів складати і записувати два–три пов’язаних між собою речень за змістом ілюстрації; розвивати мовлення учнів; збагачувати їх лексичний словник; роз- вивати спостережливість; виховувати…

Перевірна робота. Мовна тема «Мова і мовлення. Текст. Речення»

Урок 23 Тема. Перевірна робота. Мовна тема «Мова і мовлення. Текст. Речення» Мета: перевірити знання учнів з вивчених тем; розвивати самостійність, акуратність; виховувати старанність, культуру оформлення письмових робіт. Хід уроку I. Організаційний момент II. Контроль знань 1 варіант 1 Визначити…

Закріплення знань з теми «Речення»

Урок 22 Тема. Закріплення знань з теми «Речення» Мета: закріплювати знання учнів, набуті під час вивчення теми «Речення»; розвивати мовлення, увагу; вдосконалювати вміння використовувати різні види речень в усному і писемному мовленні; виховувати любов до Батьківщини. Хід уроку I. Організаційний…

Поширення речень за питаннями, поданими вчителем

Урок 21 Тема. Поширення речень за питаннями, поданими вчителем Мета: учити учнів поширювати речення за допомогою питань, складати діалог на задану тему; розвивати зв’язне мовлення, пам’ять; виховувати культуру спілкування. Хід уроку I. Організаційний момент Ось і знову дзвінок лунає, Мелодійно…

Об’єднання двох простих речень в одне складне — за зразком (без уживання термінів)

Урок 20 Тема. Об’єднання двох простих речень в одне складне — за зразком (без уживання термінів) Мета: учити учнів об’єднувати два простих речення в одне складне за допомогою вчи- теля, використовувати безсполучникові зв’язки, а також сполучники а, і (практично), визначати головні…

Закріплення знань про розповідне, питальне, спонукальне речення

Урок 19 Тема. Закріплення знань про розповідне, питальне, спонукальне речення Мета: узагальнити і систематизувати знання учнів про види речень за метою ви- словлювання; закріпити навички правильного інтонування речень; розвивати вміння узагальнювати; виховувати бережливе ставлення до іграшок. Хід уроку I. Організаційний момент…

Спонукальні речення. Розділові знаки в кінці спонукальних речень. Форми спонукання

Урок 18 Тема. Спонукальні речення. Розділові знаки в кінці спонукальних речень. Форми спонукання Мета: дати учням уявлення про спонукальні речення; розвивати вміння інтонувати спонукальні речення; виховувати бережливе ставлення до хліба. Хід уроку I. Організаційний момент Встали, дітки, всі рівненько, Посміхнулися гарненько,…

Закріплення знань про розповідні та питальні речення. Складання розповіді за малюнком і за питаннями

Урок 17 Тема. Закріплення знань про розповідні та питальні речення. Складання розповіді за малюнком і за питаннями Мета: закріпити та систематизувати знання учнів про розповідні і питальні речення; учити учнів складати текст за малюнком та поданими запитаннями; розвивати зв’язне мовлення,…

Урок розвитку зв’язного мовлення. Складання і записування підписів під серією малюнків, які можуть слугувати планом розповіді

Урок 16 Тема. Урок розвитку зв’язного мовлення. Складання і записування підписів під серією малюнків, які можуть слугувати планом розповіді Мета: учити учнів самостійно добирати назву і підписувати малюнок (серію малюнків) за його змістом, складати план і розповідь за планом; розвивати…

Інтонаційне виділення в реченнях слів, найважливіших для висловлення думки

Урок 15 Тема. Інтонаційне виділення в реченнях слів, найважливіших для висловлення думки Мета: навчати учнів інтонаційно виділяти в реченнях слова, найважливіші для ви- словлення думки; ознайомити з логічним наголосом (практично); формувати вміння ставити запитання і давати відповіді, користуватися знаком питання в…

Питальні речення. Розділові знаки в кінці питальних речень.

Урок 14 Тема. Питальні речення. Розділові знаки в кінці питальних речень. Логічний наголос у питальних реченнях Мета: дати уявлення про питальні речення; формувати навички інтонування питаль- ного речення; розвивати усне мовлення учнів; виховувати бережливе ставлення до книги. Хід урОКу I….

Розповідні речення. Розділові знаки в кінці розповідного речення

Урок 13 Тема. Розповідні речення. Розділові знаки в кінці розповідного речення Мета: дати учням уявлення про розповідне речення; формувати навички інтонування розповідних речень; розвивати мовлення учнів, пам’ять, увагу; виховувати любов до природи. Хід уроку I. Організаційний момент Нумо, діти, підведіться!…

Поділ тексту на речення. Зв’язок слів у реченні

Урок 12 Тема. Поділ тексту на речення. Зв’язок слів у реченні Мета: закріплювати знання учнів про речення як складову частину зв’язного мов- лення; учити розрізняти на слух незавершені і завершені речення; розвивати вміння ділити текст на речення, відокремлювати речення одне від…

Речення, основні ознаки речення

Урок 11 Речення Тема. Речення, основні ознаки речення Мета: формувати поняття про речення як одиницю мовлення, що виражає закінчену думку; розвивати вміння розрізняти на слух завершене і незавершене речення; ви- ховувати доброзичливе ставлення до природи. Хід уроку I. Організаційний момент…

Узагальнення знань учнів за темою «Текст». Побудова тексту за поданим планом

Урок 10 Тема. Узагальнення знань учнів за темою «Текст». Побудова тексту за поданим планом Мета: закріплювати знання учнів з теми «Текст»; вправляти у складанні тексту за планом; розвивати мовлення учнів; виховувати почуття дружби і взаємодопомоги. Хід уроку I. Організаційний момент II….

загрузка...