1. Стилістика як лінгвістичне вчення

Стилістика становить лінгвістичне вчення про найумотивованіше й найдоцільніше послуговування мовою, її одиницями — фонемами (звуками), морфема­ми, словами, словосполученнями й сполученнями слів, членами речення, реченнями, еквівалентами (замінни­ками ) речень і текстами. Кожна окрема мовна одини­ця має своє нормативне або ж діалектне…