Наталія Іванишин — ОЗНАКИ ІМПЛІЦИТНОСТІ ЯК МОВНОЇ КАТЕГОРІЇ

У статті розглянуто теоретичні питання, пов’язані зі з’ясуванням категорії імпліцитності, виділено такі сутнісні ознаки латентного, як необлігаторність вияву, вторинність значень, особливий спосіб вираження, наявність основних джерел виявлення та здатність виступати у тексті смисловим конектором. Ключові слова: імпліцитність, латентне, текст, підтекст,…

Роман Забашта — К ПРОБЛЕМЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГРАНИЦ НОМИНАТИВНЫХ СУЩНОСТЕЙ

Стаття присвячена функціонально-ономасіологічному розгляду проблеми визначення меж єдиних номінативних сутностей у структурі російського речення. Особливу увагу приділено закономірностям продукування лексично поширених та граматично ускладнених номінативів, а також теоретичним наслідкам побудови моделей номінації виходячи з субстанціонального і функціонального інваріантів. Ключові слова:…

ВСТУП

У пропонованому двадцять другому випуску щорічника «Лінгвістичні студії» окреслено і відбито стійке зацікавлення науковців цілою низкою актуальних мовознавчих проблем й у своєму змісті він охоплює перебіг вивчення й аналізу різноманітних аспектів і вимірів мовних ярусів: морфологічного, лексичного, семасіологічного, синтаксичного, стилістичного…