ПІД ЗНАКОМ ВІДРОДЖЕНОЇ ОСОБИСТОСТІ

Таким чином, переможена на полях битв, «республіканська традиція» стає духовним поштовхом до нового політичного мис­лення та нової літератури. Місце знищеної «військової еліти» посідає «еліта літературна» (В. Липинський). Конституція Ор­лика свідчить про народження модерної концепції демократії, при всіх зрозумілих корекціях на…

ЗАВЕРШЕННЯ РЕСПУБЛІКАНСЬКОГО ПРОЕКТУ

Отже, у своєму баченні форми української державності Мазепа рішуче й радикально відходить від федералістської республіканської традиції Хмельницького. З погляду Мазе­пи, надмірний «демократизм» влади в межах цієї традиції дозволив проліферацію хаосу та анархії в Україні, її драма­тичний поділ не лише між…

МІЖ ДВОМА ДЕСПОТАМИ

Отже, першопричина повстання України й зіткнення між двома народами бачиться не стільки в політичному, культур­ному та економічному тискові на Україну, а в насиллі над за­конами християнського — «братнього» — співжиття. Кон­флікт породила зрада братньої дружби між поляками та «ру- сами»:…

Русь і Москва: нащадки МАЗЕПА — АРХІТЕКТОР ЄВРОПЕЙСЬКОЇ УКРАЇНИ?

Немногим, может быть, известно, / Что он не ведает святыни […], Что презирает он свободу, Что нет отчизны X X для него». Це слова Пушкіна про Мазепу, поема «Пол­тава». «Злой и искусительный губитель христианский», — пишуть у «пашквілі» на гетьмана…

МОСКВА ПРОПОНУЄ ВІДЗНАЧАТИ НАРОДЖЕННЯ РУСІ… Через чотири століття після заснування Києва. І через три — після першої згадки

Російський президент Дмитро Медведев видав указ про святкування «1150-річчя заснування російської держав­ності» , маючи на увазі літописне закликання чи то до Нов­города, чи до Ладоги (за різними джерелами) ватаги варягів на чолі з Рюриком. Проте, схоже, сам російський президент не…

НИМ ЗАГРОЖУЄ СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ ПОВОРОТ КРЕМЛЯ ДО ІМПЕРСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ

Президент Російської Федерації Д. Медведев підписав указ про святкування у 2012 році 1150-річчя народження росій­ської державності, після чого організував у старовинному місті Володимирі зустріч з істориками. Там же відбулося спіль­не засідання президій двох президентських рад — Ради з куль­тури та…

РОСІЯ ХОЧЕ «ПЕРЕЗАСНУВАТИ»… РОСІЮ. «Прихопивший й нашу Історію. Тому що «погано лежить»?

У старовинному місті Володимирі (тому самому, котре в XII — XIII століттях було центром потужного князів­ства, керованого Андрієм Боголюбським та Всеволодом Велике Гніздо) президент РФ Дмитро Медведев виступив пе­ред відомими представниками російської історичної науки. У висловлюваннях Медведева є чимало цікавого й…

ДВА КОНКУРЕНТИ XIV століття: Москва і Твер у боротьбі за Велике княження Володимирське

Історик схожиий на золотошукача (скільки непотрібного піску доводиться терпляче просіювати в пошуках запо­вітних крупинок!) або методичного астронома, який ро­ками і десятиліттями оброблює дані, що поставляють його «очі» — обсерваторія, телескоп. До речі, джерела цих сиг­налів, як і факти, і події,…

2. ТРАГЕДІЯ. АКТ 2. Винищення. Рік 1570

За апітуляцію, ганебне боягузтво завжди треба платити — і цей вирок здійснює сама Історія. Коли майже за 100 років цар Іван IV Грозний став океанами крові, вогнем і мечем зат­верджувати свою необмежену владу, то він, людина шизофре­нічно підозріла, шаленів від…

1 .ТРАГЕДІЯ. АКТ І. Поразка. Рік 1471

При владі в Новгороді — посадниця Марфа Борецька та духовний пастир, промосковськи налаштований архієпис­коп Феофіл; у Москві — великий князь Іван (Іоанн III). «Ще не впевнені у твердості Іоаннова характеру, і навіть сумні­ваючись у ній за першими діями цього князя,…

ЗАГИБЕЛЬ ВЕЛИКОГО НОВГОРОДА. Як вільну республіку було знищено самодержавною Москвою

«Сыны снегов, сыны славян, Зачем вы мужеством упали? Зачем? Погибнет ваш тиран, Как все тираны погибали!» Михайло Лермонтов Історик, як і будь-який справжній науковець, постає пе­ред необхідністю, досліджуючи великі події минулого (особ­ливо ті, які вирішальним чином вплинули на подальший хід…

ЗЛОВІСНЕ ПЕРЕТВОРЕННЯ. Як історія України-Русі стала частиною історії «загальноруської»

Київ — «мати міст руських», «Руський князь Ярослав Мудрий», «геніальна пам’ятка давньоруської літерату­ри — «Слово о полку Ігоревім». Такі приклади, здається, можна наводити нескінченно. Це саме той випадок, коли «незначні» відтінки слів мають величезне, без перебільшен­ня, історико-політичне значення. Бо «великі…

«СЛОВ’ЯНСЬКІ СТРУМКИ» Й «РОСІЙСЬКЕ МОРЕ». Апологети Російської імперії в контексті польського повстання 1830 року

Давні історичні сюжети, які давно вже, здавалося б, утрати­ли будь-яку актуальність, усе ж таки в жодному разі не варто забувати. Бо конфліктні моделі минулого (політич­ні, культурно-психологічні, соціальні) мають здатність ци­клічно «відроджуватися», повертатися до нас у новій якості з тією чіткою…

2.5. Комідеологія як силовий вплив на незгодних

Поставимо наступне запитання — чому Червона армія, кот­ра енергійно готувалася до бойових дій, відступала до Москви і Волги? Адже майбутній головком насправді піклувався про її оснащення, до літа 1941 року наша перевага в авіації була, за мі­німальними оцінками, дворазовою, за…

2.4. Комідеологія і відмова від розділення в часі

Із початком Вітчизняної війни ідеологічні орієнтири знову змінилися. Уже у своєму першому публічному виступі З липня 1940   року Сталін дає назву війні — «Метою цієї всенародної Віт­чизняної війни…» (І. Сталін Про Велику Вітчизняну війну Ра­дянського Союзу». М., 1947, с. 16)…