НАРОДНЕ ВІРШУВАННЯ

НАРОДНЕ ВІРШУВАННЯ — поняття, шо об’єднує різноманітні вірш, форми, притаманні фольклор, жанрам співомов. типу (календарно- обрядові, лір. та іст. пісні, думи, коломийки тошо). Укр. уснопоет. традиція, на відміну, напр., від рос., шо схильна до таніни, тяжіє ло силабіки, хоча на…

НАРОДНА ДРАМА

НАРОДНА ДРАМА — фольклорна ігрова вистава, видовише, шо об’єднує різноманітні форми нар. театр, мист-ва, драм, дії, які передавалися із покоління в покоління у виконанні непрофесійних (самодіяльних) акторів. Найбільш характерні такі види: 1) обрядові зооморфні ігри; 2) драм, вистави (сцени) побутового…

НАРИС

НАРИС — трал, вважається епіч. вилом мал. форми поряд з оповіданням та новелою, але відрізняється віл них значно більшою “питомою вагою» емпіричної достовірності, активізацією пізнавальної функції та ,як правило, відсутністю чіткої єдиної сюжетної лінії. Переважання описовості та певна безсюжетність Н….

НАПРЯМ, ТЕЧІЯ

НАПРЯМ, ТЕЧІЯ — гол. одиниці членування та упорядкування мист., зокрема, літ.-худож. процесу; сукупності культ, явиш, які об’єднані спільною ест. програмою, типол. подібністю тв., системою запозичень, зближень та паралелей. Ця спільність зумовлена перш за все естет, чинником, але певною мірою суттєвою…

НАПИС ВІРШОВАНИЙ

НАПИС ВІРШОВАНИЙ — один з прикладних лір. жанрів. Тематичний зміст цього жанру значною мірою зумовлений семантикою предмета (реального або умовного), на якому чи з приводу якого створений Н.В.: надгробок (Епітафія), книга, винний ріг, зброя, стіна храму, статуя та ін. Вірш,…

НАЙМИТСЬКІ ПІСНІ

НАЙМИТСЬКІ  ПІСНІ — група пісень станового циклу, шо є лір. сповіддю наймита. Найпоширеніші теми цих пісень — бідування на чужині, туга за родиною, нарікання на долю, тривожні думи про родину, жаль за змарнованим життям. Часто зустрічається звернення з докором до матері,…

НАҐАУТА

НАҐАУТА(япон. —довгийвірш) — твердавірш. форма, шо виникла ше в VIII ст. Сперше являла неунормований силабічний вірш, шо він мав більш ніж п’ять рядків. Згодом Н. канонізувалась як семивірш з унормованим (за кількістю складів) чергуванням рядків (5-7-5-7-5-7-7). Ін. назва хоку (не…

НАВЧАЛЬНА ДРАМА

НАВЧАЛЬНА ДРАМА (нім.) — жанр, різновид дидактичної драми XX ст. Поява такого жанру пов’язана з ім’ям Б.Брехта: “Баденська навчальна драма» (1929), “Виша міра” (1930), “Той, що казав так, і той, що казав ні” (1930), “Виняток і правило” (1930), “Свята Іоанна,…

МЮЗІКЛ

МЮЗІКЛ (англ. musical play — муз. вистава) — популярний муз. синтетичний жанр, який виріс із таких театр, форм , як буф он ад а, вар’єте, б у р л е с к , в о д е в іл ь…

МУНАЗАРА

МУНАЗАРА (араб. — сперечання, диспут) — поет, жанр у л-рах Бл. та Сер. Сх. М. розгортається як своєрідні дебати між двома уявними суперниками, кожен з яких намагається довести свою перевагу за допомогою логічних доказів, посилань на авторитети тощо; як правило, суперечку…

МУЗИЧНА ДРАМА

МУЗИЧНА ДРАМА — 1) Одна із ранніх назв опери, шо з’явилась на межі Х\Л-ХУІІ ст. в Італії. У сер. XIX ст. це поняття актуалізується у теор. працях Р.Вагнера, який виступив проти розважального характеру опери у статті “Опера та драма”: “Помилка…

МУЗИКА І ЛІТЕРАТУРА

МУЗИКА І ЛІТЕРАТУРА — види динамічних мист-в, шо існують за ідентичними закономірностями ритміко-мелодійно-словесного інтонування (термін Б.Асаф’єва; Ритміка, М елодика). Виражальні можливості М. вважаються ширшими від Л. — гол. чином завдяки гармонії у М. Проте, відсутність слова у багатьох муз. жанрах…

МОТИВ

МОТИВ (нім. Motive, франц. motif, від лат. moveo — рухаю) — відносно стійкий формально- змістовний складник худож. тв. Поняття М. та його усвідомлення має тривалу історію, яка започаткована ше Арістотелем в “Поетиці”, хоч сам термін М. у Арістотєля не вживається….

МОСКВОФІЛЬСТВО

МОСКВОФІЛЬСТВО — ідейна течія в середовищі укр. верств сусп-ва (гол. чином — серед інтелігенції) в Закарпатті, Галичині й Буковині, шо виявилася від кін. XVIII ст. і протривала до поч. XX ст. (в Галичині й Закарпатті — до сер. XX ст.) спочатку…

МОРАЛІТЕ

МОРАЛІТЕ — один із жанрів зх.-європ. театру Пізнього сер-віччя. Первісно цією дефініцією визначалися будь-які вірш. тв. моралізаторського, алегоричного характеру, навіть не призначені для сиени. Перші драм. М. виникли у Франції в XIV ст. (творчість Есташа Дешана). Однак вони були позбавлені…