ОБРАЗНА АНАЛОГІЯ

ОБРАЗНА АНАЛОГІЯ — різновид запозичення-, провокування метафоричного зіставлення з відомим літ., фолькл., мист. тв., іст. подією чи особою для глибшого розуміння автор, задуму, ідеї, образу-персонажа. Розрізняється підкреслена та притаєна O.a. Підкреслена O.a. ‘ часто позначається вже заголовком, де в більшості…

ОБРАЗ

ОБРАЗ художній — категорія худож. гносеології, завершений і знаково виражений результат худож. пізнання. Первісна можливість існування та функціонування О. забезпечується органічною єдністю його форм и та змісту. Зміст О. можна визначити як резонансний наслідок гно­ сеологічного акту між суб“єктом та…

ОБОН

ОБОН (кирг .) — нар. пісня любовного або величального змісту. Відповідний араб, заджалю. Ч. Айтматов первісно лав повісті “Перший учитель” багатоаспектну назву: О. — пісня, шо її співає закоханий гол. герой Даніяр, але й чудова мелодія його стосунків із героїнею…

ОБЖИНКОВІ (ДОЖИНКОВІ) ПІСНІ

ОБЖИНКОВІ (ДОЖИНКОВІ) ПІСНІ — найбільша й найважливіша частина жнивних пісень. О.п. співали в останній день жнив — на обжинки. На відміну від власне жнивних, трудових пісень обжинкові були сповнені радісним святковим відчуттям скінченої важливої й важкої праці. О.п. супроводжували всі…

НОМЕНКЛАТУРА

НОМЕНКЛАТУРА — система позначень або окр. позначення (інакше: номен) класу предметів, шо належать до одного ряду на основі вибраних зовн. ознак чи статичних оцінок цих предметів (напр., “ТУ-144”, “Москвич 2140″, “Електрон U 380 Д” і т.п.). Н. є проміжною ланкою…

НОКТЮРН

НОКТЮРН (франи. nocturne — нічний) — спочатку невеличка сюїта для духових інструментів, яка, подібно до серенади, виконувалася ввечері під відкритим небом, згодом муз. п’єса для фортеп’яно лір., меланхолійного характеру, немовби навіяна нічним спокоєм, тишею, умиротворенням. Жанр Н. як фортеп’янної п’єси…

НОВИЙ РОМАН

НОВИЙ РОМАН (франц. Nouueau Roman) — умовний термін для позначення течії у франц. літ. авангардизмі 50-60-х pp. XX ст. Використовується також термін антироман, який розглядається як частина ширшого явища — “антил-ри”, шо передбачає поняття “антидрама», “антитеатр”, “антистиль». Принципи Н.р. найповніше…

НОВЕЛА

НОВЕЛА — від італ. novella — новина, від лат. novel!us — новий — мал. оповідний жанр, здебільшого в прозі, але відомі зразки т.зв. Н. в віршах. За обсягом Н. можна зіставити з оп овід анням , шо дало підставу деяким…

“НОВА КРИТИКА”

“НОВА КРИТИКА” — літ-знавчий напрямок XX ст. з методологічною настановою на уявлення про літ. об’єкт як самодостатнє худож. ціле. Термін Н.к. поширився після виходу в світ кн. амер. вченого Дж.К.Ренсома “Нова критика” (1941), хоча ше 1911 була опублікована лекція його…

НЕПРЯМИЙ ПЕРЕКЛАД

НЕПРЯМИЙ ПЕРЕКЛАД — переклад ін мов. тексту не з оригіналу. Н.п. може бути зумовлений як о’бєктивним чинником — відсутністю оригінального тексту чи традицією, так і суб’єктивним — незнанням або недосконалим знанням мови оригіналу перекладачем. Є два різновиди Н.п. : використання…