Який склад слова подушка? Похідна чи непохідна в ньому основа?

Слово подушка, як зазначається в сучасних етимологічних словниках, відоме в східнослов’янських і західнослов’янських мовах. Утворене воно за допомогою суфікса -ьк (а) від зниклого слова подуха, яке походить від тієї самої основи, що й польське duchna, яке означає: «перина», «душа», «пух»….

Який корінь у словах вітчизна і земля (зем- чи земл-)?

1. Слово вітчизна етимологічно пов’язане із словом отець, сучасна форма якого походить від праслов’янської *отьсь, що була присвійною і, в свою чергу, розвинулася з індоєвропейської *atikos – «батько». Проте вихідною формою було *at-ta (пор. укр. тато), що виникло в дитячій…

ІМЕННИК І відміна

Визначення морфемного складу слова, фонетичні явища в морфемах. Утворення назв жінок за професією. Вживання кількісних числівників з іменниками. Особливості відмінювання іменників чоловічого роду, що належать до І відміни. Смислорозрізнювальна роль роду іменника. Визначення роду. Особливості вживання форм родового і знахідного…