Уроки № 96-97 Тема. Узагальнення й систематизація вивченого.

Мета: узагальнити й систематизувати знання учнів про частини мови, що вивчалися протягом року, вдосконалювати вміння розпізнавати частини мови, визначати їх граматичні ознаки, застосовувати вивчені правила на практиці; виховувати мовленнєву культуру. Обладнання: підручник, дидактичний матеріал.           ХІД УРОКІВ     I.       ОГОЛОШЕННЯ…

УРОК № 95 Тема. Розвиток зв’язного мовлення. Переклад тексту з російської українською мовою.

Мета: навчати учнів вільно орієнтуватися в російській і українській мовах; виховувати старанність в навчанні; прищеплювати любов до природи. Обладнання: текст для перекладу, словники.           ХІД УРОКУ      I.       ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ II.      МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛЯРІВ III.    СПРИЙНЯТТЯ…

УРОК № 93 Тема. Розвиток зв’язного мовлення. Допис у газету інформаційного характеру.

Мета: відновити в пам’яті учнів матеріал про публіцистичний стиль, пояснити, що таке допис у газету, як працювати над дописом; сприяти виробленню в учнів навичок складати дописи інформаційного характеру; виховувати старанність, наполегливість у навчанні. Обладнання: підручник, пам’ятка.           ХІД УРОКУ     …

УРОК № 92 Тема. Контрольна робота №6. Мовна тема (тестування).

Мета: перевірити знання і вміння учнів з теми «Дієслово»; розвивати логічне мислення, орфографічну й пунктуаційну грамотність, увагу, пам’ять; виховувати старанність у навчанні. Обладнання: тексти тестів.           ХІД УРОКУ      I.       ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ II.      МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛЯРІВ…

УРОК № 91 Тема. Розбір дієслова як частини мови.

Мета: відновити в пам’яті учнів вивчений матеріал і поглибити знання з теми «Дієслово»; навчити робити розбір дієслова як частини мови; удосконалювати вміння й навички щодо морфологічного розбору дієслова; прищеплювати любов до рідної мови. Обладнання: підручник, дидактичний матеріал.           ХІД УРОКУ…

УРОК № 90 Тема. Способи творення дієслів.

Мета: пояснити учням, якими способами утворюються дієслова; домогтися усвідомлення теоретичного матеріалу; вдосконалювати вміння утворювати дієслова префіксальним, суфіксальним і префіксально-суфіксальним способами; виховувати старанність, кмітливість. Обладнання: підручник, таблиця, дидактичний матеріал.           ХІД УРОКУ      I. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ 1.         Перевірка домашнього…

УРОК № 89 Тема. Безособові дієслова.

Мета: ознайомити учнів з поняттям «безособові дієслова», навчити знаходити їх у тексті, визначати їх синтаксичну роль; розвивати пам’ять, мислення; прищеплювати любов до рідної мови. Обладнання: підручник, таблиця, дидактичний матеріал.           ХІД УРОКУ      I. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ 1.         Перевірка…

УРОК № 88 Тема. Наказовий спосіб дієслів.

Мета: пояснити, як утворюється наказовий спосіб дієслів, які є форми дієслів наказового способу; домогтися засвоєння учнями правил написання букви ь у дієсловах наказового способу, навчити застосовувати вивчені правила на практиці; розвивати мовлення, мислення; прищеплювати любов до народної творчості. Обладнання: підручник,…

УРОК № 87 Тема. Умовний спосіб дієслів.

Мета:  пояснити, як твориться умовний спосіб дієслів, навчати складати висловлювання з дієсловами умовного способу, знаходити ці дієслова в тексті; розвивати мислення, творчі здібності учнів; виховувати старанність у навчанні. Обладнання: підручник, дидактичний матеріал.           ХІД УРОКУ      I. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ…

УРОК № 86 Тема. Способи дієслів. Дійсний спосіб.

Мета: ознайомити учнів з поняттям про категорію способу дієслів, докладніше ознайомити з дійсним способом, удосконалити вміння знаходити дієслова дійсного способу в реченнях і відрізняти їх від інших способів дієслів; виховувати любов до Батьківщини, до рідної мови. Обладнання: підручник, дидактичний матеріал….

УРОК № 85 Тема. Дієслова І і ІІ дієвідмін. Тренувальні вправи.

Мета: домогтися закріплення знань учнів про поділ дієслів на дієвідміни, вдосконалювати вміння застосовувати вивчені правила на практиці; виховувати старанність і наполегливість у навчанні. Обладнання: підручник, картки.           ХІД УРОКУ      I.       ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ II.      МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ…

УРОК № 84 Тема. Дієслова І і ІІ дієвідмін. Букви е та и в особових закінченнях дієслів І і ІІ дієвідмін.

Мета: пояснити учням, як дієслова поділяються на дієвідміни, домогтися вивчення правил написання особових закінчень дієслів; сприяти виробленню вміння визначати в дієсловах дієвідміну; розвивати мовлення, мислення; виховувати старанність у навчанні. Обладнання: підручник, таблиця, дидактичний матеріал.           Хід уроку          I.       АКТУАЛІЗАЦІЯ…

УРОК № 83 Тема. Розвиток зв’язного мовлення. Переклад тексту з російської українською мовою.

Мета: навчати учнів вільно орієнтуватися в російській і українській мовах; виховувати старанність в навчанні; прищеплювати любов до природи. Обладнання: текст для перекладу, словники.           ХІД УРОКУ      I.       ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ II.      МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛЯРІВ III.    СПРИЙНЯТТЯ…

УРОК № 82 Тема. Аналіз контрольних робіт.

Мета: підбити підсумки контрольного тестування й контрольного диктанту, проаналізувати допущені помилки; виробляти в учнів уміння об’єктивно оцінювати свою й чужу роботу; виховувати наполегливість у навчанні. Обладнання: підручник, контрольні зошити.           ХІД УРОКУ      I.       ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ II.     …

УРОК № 81 Тема. Контрольна робота

Мета: перевірити знання і вміння учнів з теми «Дієслово»; виховувати старанність у навчанні. Обладнання: тексти тестів.           ХІД УРОКУ      I.       ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ II.      МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛЯРІВ III.    ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ Проведення тематичного тестування. Рекомендуємо використовувати…