УРОК № 80 Тема. Майбутній час.

Мета: поглибити знання учнів про майбутній час дієслів, пояснити, як утворюються проста, складна і складена форми дієслова майбутнього часу, удосконалювати вміння утворювати ці форми; розвивати мовлення, пам’ять; прищеплювати любов до книги, до природи. Обладнання: підручник, дидактичний матеріал.           ХІД УРОКУ…

УРОК № 79 Тема. Теперішній час.

Мета: з’ясувати й поглибити знання учнів про теперішній час дієслів, з’ясувати правопис буквосполучень -ться, -шся, відмінювання дієслів у теперішньому часі; сприяти виробленню вміння застосовувати вивчені правила на практиці; виховувати любов до природи. Обладнання: підручник, таблиця, дидактичний матеріал.           ХІД УРОКУ…

УРОК № 78 Тема. Часи дієслів. Минулий час.

Мета: поглибити знання учнів про часи дієслова; з’ясувати, яку дію означають дієслова в минулому часі, як утворюються дієслова минулого часу; навчити учнів розрізняти часи дієслів, використовувати вивчені правила на практиці; розвивати мовлення, мислення; виховувати любов до природи. Обладнання: підручник, таблиця,…

УРОК № 77 Тема. Розвиток зв’язного мовлення. Усний твір-роздум.

Мета: навчити учнів складати твір-роздум, дати визначення терміна «роздум»; розвивати мислення, фантазію; виховувати повагу до старших, доброту, вірність, справедливість. Обладнання: підручник, схеми.           ХІД УРОКУ      I.       АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ Перевірка домашнього завдання. II.      ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ…

УРОК № 76 Тема. Перехідні й неперехідні дієслова.

Мета: пояснити учням, які дієслова називаються перехідними, а які неперехідними, які дієслова називаються зворотними; навчити визначати перехідність дієслів і утворювати зворотні дієслова; розвивати пам’ять, мовлення; виховувати наполегливість у навчанні. Обладнання: підручник, дидактичний матеріал.           ХІД УРОКУ      I.       АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ…

УРОК № 75 Тема. Розвиток зв’язного мовлення. Твір-оповідання за поданим сюжетом (усно).

Мета: повторити відомості про типи мовлення, сприяти виробленню в учнів навичок складання твору на задану тему; розвивати мислення, пам’ять; виховувати любов до прекрасного. Обладнання: підручник, таблиця, дидактичний матеріал.           Хід уроку          I.       ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ II.      МОТИВАЦІЯ…

УРОК № 74 Тема. Розвиток зв’язного мовлення. Аналіз контрольного переказу.

Мета: виробляти в учнів уміння об’єктивно оцінювати свою роботу, аналізувати і виправляти власні помилки; розвивати логічне мислення; виховувати старанність у навчанні. Обладнання: підручник, зошити з переказами.           ХІД УРОКУ      I.       ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ II.      МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ…

УРОК № 73 Тема. Види дієслів.

Мета: ознайомити учнів з поняттям категорії виду як однієї з найхарактерніших особливостей дієслова, навчити визначати вид дієслів; розвивати пам’ять, мислення; виховувати старанність у навчанні. Обладнання: підручник, дидактичний матеріал.           ХІД УРОКУ      I.       ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ II.      МОТИВАЦІЯ…

Урок № 72 Тема. Розвиток зв’язного мовлення. Твір-опис природи на основі особистих вражень.

Мета: навчити учнів складати усні й письмові описи природи на основі особистих вражень; розвивати усне й писемне мовлення, логічне мислення, творчу уяву; збагачувати словниковий запас; виховувати спостережливість, любов до природи. Обладнання: підручник, пам’ятка.           ХІД УРОКУ      І.       ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ…

УРОК № 71 Тема. Неозначена форма дієслова.

Мета: ознайомити учнів з поняттям «неозначена форма дієслова (інфінітив) як початкова форма дієслова», удосконалювати вміння учнів знаходити інфінітив у реченні; розвивати пам’ять, мислення, увагу; виховувати старанність, наполегливість у навчанні. Обладнання: підручник, таблиця, дидактичний матеріал.           ХІД УРОКУ      I.       АКТУАЛІЗАЦІЯ…

УРОК № 70 Тема. Дієслово як частина мови: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Особливі форми дієслова: дієприкметник, дієприслівник (загальне ознайомлення).

Мета: поглибити знання учнів про дієслово як частину мови, його морфологічні ознаки та синтаксичну роль у реченні; ознайомити з особливими формами дієслова — дієприкметником та дієприслівником; формувати в учнів уміння розрізняти дієслова та дієслівні форми; розвивати мислення, мовлення, увагу; виховувати…

УРОК № 75 Тема. Контрольна робота №5. Мовна тема

Мета: перевірити знання і вміння учнів з теми «Займенник»; розвивати логічне мислення, орфоепічну й пунктуаційну грамотність, увагу, пам’ять, виховувати старанність у навчанні. Обладнання: тексти тестів, текст для читання мовчки, запитання до тексту. ХІД УРОКУ I.       ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ…

УРОК № 68 Тема. Розбір займенника як частини мови. Узагальнення й систематизація вивченого про займенник.

Мета: узагальнити й систематизувати знання учнів про займенник як частину мови, удосконалити вміння розпізнавати займенники, знаходити вивчені орфограми і пояснювати їх за допомогою правил; навчити робити морфологічний розбір займенника; розвивати культуру усного й писемного мовлення, увагу; виховувати любов до рідної…

УРОК № 67 Тема. Присвійні, вказівні, означальні займенники.

Мета: ознайомити учнів з поняттям про присвійні, вказівні, означальні займенники та особливості їх відмінювання; навчити знаходити ці займенники в тексті; розвивати мислення, пам’ять, уміння виділяти головне; виховувати старанність і наполегливість у навчанні. Обладнання: підручник, дидактичний матеріал.              ХІД УРОКУ           …

УРОК № 67 Тема. Неозначені та заперечні займенники, їх утворення і відмінювання.

Мета: ознайомити учнів із заперечними і неозначеними займенниками, особливостями утворення та відмінювання; розвивати мовлення, мислення, вміння аналізувати, робити висновки; виховувати старанність у навчанні. Обладнання: підручник, таблиця, дидактичний матеріал.           ХІД УРОКУ      І.       АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ 1. [1, 2]…