Особливості розкриття проблеми ініціації дитини в українській новелістиці порубіжжя ХІХ–ХХ століть Лопушан, Т.В.

УДК 821.161.2-32»18/19» Лопушан Т.В. кандидат філологічних наук, Уманський державний педагогічний університет ОСОБЛИВОСТІ РОЗКРИТТЯ ПРОБЛЕМИ ІНІЦІАЦІЇ ДИТИНИ В УКРАЇНСЬКІЙ НОВЕЛІСТИЦІ ПОРУБІЖЖЯ ХІХ-ХХ СТОЛІТЬ Проблема ініціації, ритуального входження особистості в новий для нього соціум знаходила своє втілення в творчості багатьох письменників, оскільки…

Доля дитини-сироти у творчості Ч. Діккенса (за романом “Пригоди Олівера Твіста”) Гричаник, Н.І.

УДК 82.0.09 Гричаник Н.І. Глухівський державний педагогічний університет ім. Олександра Довженка ДОЛЯ ДИТИНИ-СИРОТИ У ТВОРЧОСТІ Ч.ДІККЕНСА (ЗА РОМАНОМ «ПРИГОДИ ОЛІВЕРА ТВІСТА») Англійський письменник Чарльз Діккенс увійшов у світову літературу як художник-реаліст, майстер тонкого психологічного аналізу, широкої соціальної типізації, життєрадісного гумору і нищівної…

Використання творів дитячої літератури у формуванні комунікативно-мовленнєвих умінь старшокласників Садовнікова, О.П. ; Цінько, С.В.

УДК 373.5.016:811.161.2 Садовнікова О.П., кандидат педагогічних наук, Цінько С.В., кандидат педагогічних наук, доцент, Глухівський державний педагогічний університет ім. Олександра Довженка ВИКОРИСТАННЯ ТВОРІВ ДИТЯЧОЇ ЛІТЕРАТУРИ У ФОРМУВАННІ КОМУНІКАТИВНО-МОВЛЕННЄВИХ УМІНЬ СТАРШОКЛАСНИКІВ Духовні й економічні зрушення, що відбуваються в Україні, зумовлюють реформування освіти, яка…

Розвиток метафоричності мовлення молодших школярів засобами використання літературних загадок Шапка, О.В.

УДК 811.161.2’0 РОЗВИТОК МЕТАФОРИЧНОСТІ МОВЛЕННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ЗАСОБАМИ ВИКОРИСТАННЯ ЛІТЕРАТУРНИХ ЗАГАДОК Шапка О.В., Науковий співробітник лабораторії методичного забезпечення безперервної системної освіти школа-внз Харківського національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди. Завданням сучасної школи є всебічний розвиток особистості, розкриття та реалізація її творчого…

Художнє слово як засіб економічного виховання дошкільників Сазонова, А.В.

УДК 373.2:82 Сазонова А.В. кандидат педагогічних наук, Луганський національний  університет імені Тараса Шевченка ХУДОЖНЄ СЛОВО ЯК ЗАСІБ ЕКОНОМІЧНОГО ВИХОВАННЯ ДОШКІЛЬНИКІВ Сучасного дошкільника вже з перших років життя оточує економічна сфера, наповнена складними економічними поняттями та процесами. Реклама по телебаченню, розмови…

Формування почуття гумору засобами сучасної дитячої літератури (за матеріалами творчості Ольги Павленко) Дудник, Н.В.

УДК 087.5(07)+82(07) Дудник Н. В., кандидат педагогічних.наук Уманський державний педагогічний університет ФОРМУВАННЯ ПОЧУТТЯ ГУМОРУ ЗАСОБАМИ СУЧАСНОЇ ДИТЯЧОЇ ЛІТЕРАТУРИ (ЗА МАТЕРІАЛАМИ ТВОРЧОСТІ ОЛЬГИ ПАВЛЕНКО) Гумор і сміх – природний фундамент позитивних емоцій і створення кращих взаємин між людьми. Значення та роль…

Традиції національного виховання в художній прозі Павла Байдебури та Івана Костирі Бондаренко, О.О.

УДК 821.161.2.-93+37.035.6 Бондаренко О. О. аспірант кафедри української літератури та фольклористики, Донецький національний університет Традиції національного виховання в художній прозі Павла Байдебури та Івана Костирі. З давніх часів людство виробляло та вдосконалювало певні механізми впливу на підростаючі покоління, виробляло різні виховні…

Виховання національної свідомості підростаючого покоління (на матеріалі епічних творів про Устима Кармалюка ІІ половини ХІХ століття) Романенко, Л.В.

УДК 65.9.Е.74 Романенко Л.В., старший викладач кафедри української філології Маріупольського державного гуманітарного університету ВИХОВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ ПІДРОСТАЮЧОГО ПОКОЛІННЯ (НА МАТЕРІАЛІ ЕПІЧНИХ ТВОРІВ ПРО УСТИМА КАРМАЛЮКА ІІ ПОЛОВИНИ ХІХ СТОЛІТТЯ) Виховання дитини починається з колиски. Батьки прищеплюють їй елементарні морально-етичні якості, а…

КВК “ Казковий Дивосвіт ” Гоголь, Н.В.

УДК 378.014 Гоголь Н.В., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри української літератури Глухівського державного педагогічного університету КВК “КАЗКОВИЙ ДИВОСВІТ” Анотація У статті представлено розробку КВК на тему “Казковий Дивосвіт” для студентів педагогічних факультетів в курсі вивчення дитячої літератури. Ключові слова: казки…

Потенціал української народної казки в гендерному вихованні Желанова, В.В.

УДК 159.922.73 В.В. Желанова ПОТЕНЦІАЛ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ КАЗКИ В ГЕНДЕРНОМУ ВИХОВАННІ У статті аналізуються типові ролі чоловіка і жінки в українських народних казках і їх потенціал в гендерному вихованні дошкільників і молодших школярів. В статье анализируются типичные роли мужчины и…

Ідея єдності освіти і духовного розвитку в полемічній прозі: львівська “Пересторога”, “Тренос” Мелетія Смотрицького Дубініна, К.А.

Дубініна К.А., аспірантка, Львівський національний університет імені Івана Франка ІДЕЯ ЄДНОСТІ ОСВІТИ І ДУХОВНОГО РОЗВИТКУ В ПОЛЕМІЧНІЙ ПРОЗІ: ЛЬВІВСЬКА “ПЕРЕСТОРОГА”, “ТРЕНОС” МЕЛЕТІЯ СМОТРИЦЬКОГО Питання освіти у всі часи було і залишається одним із найактуальніших моментів становлення і розвитку суспільства. Полемічна проза…

Пропедевтична підготовка дошкільників до читацької діяльності Зрожевська, А.Я. ; Потоцька, Т.Ф.

УДК 372 — 02 Зрожевська А.Я, Потоцька Т.Ф., кандидати педагогічних наук, Бердянський державний педагогічний університет Пропедевтична підготовка дошкільників до читацької діяльності Постановка проблеми. Дитинство – особливий період у житті кожної людини. Вік до 6 років — це час формування особистості, розвитку…

Художнє слово як засіб стимулювання мовленнєвої активності дітей раннього віку Саприкіна, О.В.

УДК 372.42 – 053.4 Саприкіна О.В., кандидат педагогічних наук, Луганський національний університет імені Тараса Шевченка ХУДОЖНЄ СЛОВО ЯК ЗАСІБ СТИМУЛЮВАННЯ МОВЛЕННЄВОЇ АКТИВНОСТІ ДІТЕЙ РАННЬОГО ВІКУ Розвиток мовлення, виховання мовленнєвої культури дітей на різних етапах навчання – одна з найсуттєвіших проблем сучасної…

Художня ілюстрація книги як ефективний засіб навчання дітей української мови Маркотенко, Т.С. ; Гринько, Є.В.

УДК 811.161.2:372 Т.С.Маркотенко, асистент кафедри філологічних дисциплін Луганського національного університету імені Тараса Шевченка Є.В. Гринько, асистент кафедри філологічних дисциплін Луганського національного університету імені Тараса Шевченка ХУДОЖНЯ ІЛЮСТРАЦІЯ КНИГИ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ЗАСІБ НАВЧАННЯ ДІТЕЙ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В умовах розширення сфер функціонування…

Вимоги до знань та вмінь учнів з української літератури (на матеріалі педагогічної спадщини В. Сухомлинського) Пархета, Л.П.

УДК 37 (09) (477) + 82 (07) Л.П.Пархета, кандидат пед. наук, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини ВИМОГИ ДО ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ УЧНІВ З УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ (НА МАТЕРІАЛІ ПЕДАГОГІЧНОЇ СПАДЩИНИ В.СУХОМЛИНСЬКОГО) Методи та шляхи аналізу художнього твору зумовлюються законами…