Поділ тексту на абзаци

Урок 7 Тема. Поділ тексту на абзаци Мета: закріплювати знання учнів про будову тексту, про роль абзаців у тексті; розвивати вміння дотримуватись абзаців, які відповідають трьом основним частинам висловлювання (зачин — основна частина — кінцівка); виховувати інтерес до вивчення мови. Хід…

Будова тексту. Спостереження за роллю абзаців у тексті

Урок 6 Тема. Будова тексту. Спостереження за роллю абзаців у тексті Мета: дати учням уявлення про будову тексту, його частини; розвивати вміння ви- діляти в тексті зачин, основну частину, кінцівку, абзаци; розвивати мовлення учнів; поширювати словниковий запас; виховувати бережливе ставлення…

Поняття про текст. Розрізнення групи окремих речень і тексту. Заголовок. Добирання заголовків до тексту

Текст Урок 5 Тема. Поняття про текст. Розрізнення групи окремих речень і тексту. Заголовок. Добирання заголовків до тексту Мета: дати учням уявлення про текст; учити розрізняти текст і групи речень; формува- ти поняття «заголовок тексту»; удосконалювати вміння добирати заголовок відповідно…

Сила голосу і швидкість мовлення. Практичне ознайомлення зі словами- звертаннями. Слова ввічливості

Урок 4 Тема. Сила голосу і швидкість мовлення. Практичне ознайомлення зі словами- звертаннями. Слова ввічливості Мета: дати учням уявлення про залежність сили голосу і швидкості мовлення від мовленнєвої ситуації; розвивати вміння користуватися в своєму мовленні словами ввічливості, словами-звертаннями, володіти у…

Усне і писемне мовлення. Культура мовлення і культура спілкування

Урок 3 Тема. Усне і писемне мовлення. Культура мовлення і культура спілкування Мета: пояснити учням, як використовується усне і писемне мовлення; вдосконалювати вміння дотримуватися правил усного і писемного мовлення, правил мовного спілку- вання; поширювати словниковий запас учнів; розвивати зв’язне мовлення;…

Українська мова і споріднені з нею мови. Старі і нові слова в українській мові

Урок 2 Тема. Українська мова і споріднені з нею мови. Старі і нові слова в українській мові Мета: розширювати уявлення учнів про існування споріднених мов, про їхній слов- никовий запас, про виникнення і зникнення слів у мові; розвивати вміння розрізняти…

Уявлення про мову як засіб людського спілкування. Ознайомлення з мовними і немовними знаками

Мова і Мовлення Урок 1 Тема. Уявлення про мову як засіб людського спілкування. Ознайомлення з мовними і немовними знаками Мета: дати учням уявлення про мову як найважливіший засіб спілкування між людь- ми, розкрити деякі способи передачі інформації знаками; учити розрізняти…

Аналіз контрольної роботи.

Урок №122 Тема. Аналіз контрольної роботи. Мета: □ навчальна: повторити й закріпити знання учнів з тем, що вивчалися протягом року, удосконалювати вміння школярів виконувати мовні й мовленнєві завдання, працювати самостійно; □ розвивальна: розвивати логічне мислення, усне й писемне мовлення, навички…

Контрольна робота № 8 з теми «Повторення» (тестові завдання).

Урок №121 Тема. Контрольна робота № 8 з теми «Повторення» (тестові завдання). Мета: □ навчальна: перевірити знання учнів із виучуваних тем, уміння школярів виконувати тестові завдання, працювати самостійно; □ розвивальна: розвивати логічне мислення, навички самоконтролю, збагачувати словниковий запас; □ виховна:…

Фонетичний розбір слова.

Урок №120 Тема. Фонетичний розбір слова. Мета: □ навчальна: повторити та поглибити знання учнів про звуки мови та мовлення; формувати вміння розрізняти звуки, робити фонетичний аналіз, передавати слова звукописом, використовуючи здобуті знання на практиці; □ розвивальна: розвивати фонематичний слух, увагу,…

Фонетика й графіка. Орфоепія й орфографія.

Урок №119 Тема. Фонетика й графіка. Орфоепія й орфографія. Мета: □ навчальна: повторити, поглибити засвоєні в 5 класі знання учнів із розділу «Фонетика і графіка. Орфоепія й орфографія», удосконалювати орфоепічні та орфографічні уміння й навички п‘ятикласників, уміння розрізняти звуки, передавати…

Спільнокореневі слова й форми слова.

Урок №118 Тема. Спільнокореневі слова й форми слова. Мета: □ навчальна: повторити й поглибити знання учнів про корінь і спільнокореневі слова, сприяти зміцненню навичок їх добору і виділення; формувати загально пізнавальні вміння знаходити корінь слова і добирати споріднені слова; □…

Будова слова й орфографія. Значущі частини слова.

Урок №117 Тема. Будова слова й орфографія. Значущі частини слова. Мета: □ навчальна: повторити, поглибити, узагальнити й систематизувати засвоєні в 5 класі знання учнів із розділу «Будова слова й орфографія»; удосконалювати вміння і навички п’ятикласників щодо практичного використання знань з…

Тренувальні вправи з орфографії.

Урок №116 Тема. Тренувальні вправи з орфографії. Мета: □ навчальна: повторити та узагальнити знання з орфографії, удосконалювати навички виділяти орфограми в словах; удосконалювати правописні навички школярів, формувати ключові компетентності: комунікативну, особистісну, творчу, пізнавальну; □ розвивальна: розвивати спостережливість, увагу, творче і…

Аналіз диктанту. Вивчені орфограми в значущих частинах слова.

Урок №115 Тема. Аналіз диктанту. Вивчені орфограми в значущих частинах слова. Мета: □ навчальна: удосконалювати вміння застосовувати теоретичні знання на практиці; формувати орфографічну та пунктуаційну грамотність; □ розвивальна: розвивати мовлення, логічне мислення, вміння аналізувати мовні явища, збагачувати словниковий запас; □…