Річна контрольна робота за текстом адміністрації.

Урок №114 Тема. Річна контрольна робота за текстом адміністрації. Мета: □ навчальна: перевірити рівень засвоєння знань учнями навчального матеріалу за 5 клас; удосконалювати вміння застосовувати теоретичні знання на практиці; □ розвивальна: розвивати логічне мислення, увагу, вміння аналізувати мовні явища, спостережливість,…

Лексикологія. Тренувальні вправи.

Урок №113 Тема. Лексикологія. Тренувальні вправи. Мета: □ навчальна: повторити знання учнів про лексикологію, систематизувати й поглибити знання про синоніми, антоніми, омоніми, однозначні і багатозначні слова, слова з прямим і переносним значенням, вчити учнів правильно вживати слова в усному і…

Лексикологія. Робота зі словниками.

Урок №112 Тема. Лексикологія. Робота зі словниками. Мета: □ навчальна: повторити, узагальнити та систематизувати навчальну інформацію учнів із теми «Лексикологія», розширити словниковий запас учнів, формувати вміння доречно вживати слова у своєму мовленні, удосконалювати навички працювати зі словником; □ розвивальна: розвивати…

Лексикологія. Групи слів за значенням.

Урок №111 Тема. Лексикологія. Групи слів за значенням. Мета: □ навчальна: повторити матеріал із теми «Лексикологія», поглибити знання учнів про групи слів за значенням, закріпити навички розпізнавання, визначення і використання у мовленні омонімів, синонімів, антонімів, удосконалювати вміння учнів відрізняти омоніми…

Синтаксичний розбір речення.

Урок №110 Тема. Синтаксичний розбір речення. Мета: □ навчальна: повторити відомості з теми «Синтаксис і пунктуація», удосконалювати вміння робити синтаксичний аналіз речень; □ розвивальна: розвивати логічне й образне мислення, мовлення, спостережливість, пам‘ять; □ виховна: виховувати самостійність, акуратність та повагу до…

Синтаксис і пунктуація. Складне речення.

Урок №109 Тема. Синтаксис і пунктуація. Складне речення. Мета: □ навчальна: повторити, поглибити, узагальнити й систематизувати засвоєні в 5 класі знання учнів про основні відомості з синтаксису й пунктуації; удосконалювати пунктуаційні навички п’ятикласників, уміння робити синтаксичний розбір речень, правильно інтонувати…

Синтаксис і пунктуація. Просте речення.

Повторення й узагальнення в кінці року Урок №108 Тема. Синтаксис і пунктуація. Просте речення. Мета: □ навчальна: повторити відомості з теми «Синтаксис і пунктуація. Просте речення», удосконалити вміння й навички п’ятикласників щодо практичного використання знань із синтаксису і пунктуації; закріпити…

Контрольна робота № 7 з теми «Будова слова» (тестові завдання).

Урок №107 Тема. Контрольна робота № 7 з теми «Будова слова» (тестові завдання). Мета: □ навчальна: перевірити знання учнів із теми «Будова слова», вміння школярів виконувати тестові завдання, працювати самостійно; □ розвивальна: розвивати логічне мислення, навички самоконтролю, збагачувати словниковий запас;…

Тренувальні вправи з теми «Будова слова. Орфографія». Культура мовлення. Використання в мовленні слів із префіксами та суфіксами, що надають тексту емоційного забарвлення й виразності.

Урок №106 Тема. Тренувальні вправи з теми «Будова слова. Орфографія». Культура мовлення. Використання в мовленні слів із префіксами та суфіксами, що надають тексту емоційного забарвлення й виразності. Мета: □ навчальна: узагальнити та систематизувати знання учнів про значущі частини слова, вміння…

Урок розвитку комунікативних умінь № 23-24. Контрольний твір-розповідь на основі власного досвіду в художньому стилі.

Урок №104-105 Тема. Урок розвитку комунікативних умінь № 23-24. Контрольний твір-розповідь на основі власного досвіду в художньому стилі. Мета: □ навчальна: виявити рівень сформованості вмінь складати письмовий твір з урахуванням мети й адресата мовлення, типу мовлення (розповідь на основі власного…

Розбір слова за будовою. Правопис. Вивчені орфограми в значущих частинах слова.

Урок №103 Тема. Розбір слова за будовою. Правопис. Вивчені орфограми в значущих частинах слова. Мета: □ навчальна: удосконалювати практичні вміння й навички оперувати здобутими знаннями з теми «Будова слова», розбирати слова за будовою, правильно писати й обґрунтовувати слова з вивченими…

Значущі частини слова. Текст. Удосконалення вмінь знаходити інформацію до обраної теми, аналізувати її, добирати ключові слова для висловлювання.

Урок №102 Тема. Значущі частини слова. Текст. Удосконалення вмінь знаходити інформацію до обраної теми, аналізувати її, добирати ключові слова для висловлювання. Мета: □ навчальна: закріпити та систематизувати знання учнів про значущі частини слова, вміння виділяти значущі частини слова і форми…

Розбір слова за будовою. Граматика. Особливості будови вивчених частин мови.

Урок №101 Тема. Розбір слова за будовою. Граматика. Особливості будови вивчених частин мови. Мета: □ навчальна: удосконалювати практичні вміння і навички оперувати здобутими знаннями; визначати спільнокореневі слова, будову вивчених частин мови; □ розвивальна: розвивати творче й логічне мислення, мовленнєво—комунікативні вміння…

Урок розвитку комунікативних умінь № 22. Замітка в газету (зі шкільного життя) інформаційного характеру.

Урок №100 Тема. Урок розвитку комунікативних умінь № 22. Замітка в газету (зі шкільного життя) інформаційного характеру. Мета: □ навчальна: ознайомити учнів із заміткою як жанром мовлення (характерними ознаками, структурою, мовними особливостями), підготувати учнів до самостійного написання замітки в газету…

Значущі частини слова. Правопис. Написання префіксів пре-, при-, прі-.

Урок №99 Тема. Значущі частини слова. Правопис. Написання префіксів пре-, при-, прі-. Мета: □ навчальна: повторити й поглибити знання учнів про префікси як значущі частини слова, сприяти зміцненню навичок їхнього виділення; формувати загальнопізнавальні вміння знаходити префікси пре-, при-, прі-, визначати…