Тематичні групи слів. Складання рядів слів за певною змістовою ознакою (видовою або родовою)

Урок 27 Тема. Тематичні групи слів. Складання рядів слів за певною змістовою ознакою (видовою або родовою) Мета: ознайомити учнів з поняттями «тематична група слів»; учити розподіляти слова на тематичні групи; розвивати вміння розподіляти ряд слів на дві групи за смисловою…

Тема. Розвиток уявлень про те, що слово служить для назви предмета, якості, дії

Урок 26 Тема. Розвиток уявлень про те, що слово служить для назви предмета, якості, дії Мета: учити учнів розрізняти слова, що називають предмети, ознаки, дії; вчити самостійно добирати слова, що відповідають на питання хто? що? який? яка? яке? які? що…

Аналіз перевірної роботи. Спостереження за лексичним значенням слова

Урок 25 Тема. Аналіз перевірної роботи. Спостереження за лексичним значенням слова Мета: ознайомити учнів з поняттям «лексичне значення» слова; учити знаходити в тлумачному словнику лексичне значення слів; розвивати мовлення, збагачувати словниковий запас; виховувати любов до природи. Хід уроку I. Організаційний момент…

Урок розвитку зв’язного мовлення. Побудова і записування речень, що передають зміст малюнка

Урок 24 Тема. Урок розвитку зв’язного мовлення. Побудова і записування речень, що передають зміст малюнка Мета: учити учнів складати і записувати два–три пов’язаних між собою речень за змістом ілюстрації; розвивати мовлення учнів; збагачувати їх лексичний словник; роз- вивати спостережливість; виховувати…

Перевірна робота. Мовна тема «Мова і мовлення. Текст. Речення»

Урок 23 Тема. Перевірна робота. Мовна тема «Мова і мовлення. Текст. Речення» Мета: перевірити знання учнів з вивчених тем; розвивати самостійність, акуратність; виховувати старанність, культуру оформлення письмових робіт. Хід уроку I. Організаційний момент II. Контроль знань 1 варіант 1 Визначити…

Закріплення знань з теми «Речення»

Урок 22 Тема. Закріплення знань з теми «Речення» Мета: закріплювати знання учнів, набуті під час вивчення теми «Речення»; розвивати мовлення, увагу; вдосконалювати вміння використовувати різні види речень в усному і писемному мовленні; виховувати любов до Батьківщини. Хід уроку I. Організаційний…

Наш любимый сериал «Под Куполом» онлайн

Безусловным успехом в последние годы, или можно даже сказать десятилетия, пользуются американские сериалы. В отечественном телевидении достаточно своего продукта, который снимается по франшизе или напрямую, когда телекомпании закупают права на съемку сериала или фильма по уже существующему проекту с вполне…

Поширення речень за питаннями, поданими вчителем

Урок 21 Тема. Поширення речень за питаннями, поданими вчителем Мета: учити учнів поширювати речення за допомогою питань, складати діалог на задану тему; розвивати зв’язне мовлення, пам’ять; виховувати культуру спілкування. Хід уроку I. Організаційний момент Ось і знову дзвінок лунає, Мелодійно…

Об’єднання двох простих речень в одне складне — за зразком (без уживання термінів)

Урок 20 Тема. Об’єднання двох простих речень в одне складне — за зразком (без уживання термінів) Мета: учити учнів об’єднувати два простих речення в одне складне за допомогою вчи- теля, використовувати безсполучникові зв’язки, а також сполучники а, і (практично), визначати головні…

Закріплення знань про розповідне, питальне, спонукальне речення

Урок 19 Тема. Закріплення знань про розповідне, питальне, спонукальне речення Мета: узагальнити і систематизувати знання учнів про види речень за метою ви- словлювання; закріпити навички правильного інтонування речень; розвивати вміння узагальнювати; виховувати бережливе ставлення до іграшок. Хід уроку I. Організаційний момент…

Спонукальні речення. Розділові знаки в кінці спонукальних речень. Форми спонукання

Урок 18 Тема. Спонукальні речення. Розділові знаки в кінці спонукальних речень. Форми спонукання Мета: дати учням уявлення про спонукальні речення; розвивати вміння інтонувати спонукальні речення; виховувати бережливе ставлення до хліба. Хід уроку I. Організаційний момент Встали, дітки, всі рівненько, Посміхнулися гарненько,…

Закріплення знань про розповідні та питальні речення. Складання розповіді за малюнком і за питаннями

Урок 17 Тема. Закріплення знань про розповідні та питальні речення. Складання розповіді за малюнком і за питаннями Мета: закріпити та систематизувати знання учнів про розповідні і питальні речення; учити учнів складати текст за малюнком та поданими запитаннями; розвивати зв’язне мовлення,…

Урок розвитку зв’язного мовлення. Складання і записування підписів під серією малюнків, які можуть слугувати планом розповіді

Урок 16 Тема. Урок розвитку зв’язного мовлення. Складання і записування підписів під серією малюнків, які можуть слугувати планом розповіді Мета: учити учнів самостійно добирати назву і підписувати малюнок (серію малюнків) за його змістом, складати план і розповідь за планом; розвивати…

Інтонаційне виділення в реченнях слів, найважливіших для висловлення думки

Урок 15 Тема. Інтонаційне виділення в реченнях слів, найважливіших для висловлення думки Мета: навчати учнів інтонаційно виділяти в реченнях слова, найважливіші для ви- словлення думки; ознайомити з логічним наголосом (практично); формувати вміння ставити запитання і давати відповіді, користуватися знаком питання в…

Питальні речення. Розділові знаки в кінці питальних речень.

Урок 14 Тема. Питальні речення. Розділові знаки в кінці питальних речень. Логічний наголос у питальних реченнях Мета: дати уявлення про питальні речення; формувати навички інтонування питаль- ного речення; розвивати усне мовлення учнів; виховувати бережливе ставлення до книги. Хід урОКу I….