Розповідні речення. Розділові знаки в кінці розповідного речення

Урок 13 Тема. Розповідні речення. Розділові знаки в кінці розповідного речення Мета: дати учням уявлення про розповідне речення; формувати навички інтонування розповідних речень; розвивати мовлення учнів, пам’ять, увагу; виховувати любов до природи. Хід уроку I. Організаційний момент Нумо, діти, підведіться!…

Поділ тексту на речення. Зв’язок слів у реченні

Урок 12 Тема. Поділ тексту на речення. Зв’язок слів у реченні Мета: закріплювати знання учнів про речення як складову частину зв’язного мов- лення; учити розрізняти на слух незавершені і завершені речення; розвивати вміння ділити текст на речення, відокремлювати речення одне від…

Речення, основні ознаки речення

Урок 11 Речення Тема. Речення, основні ознаки речення Мета: формувати поняття про речення як одиницю мовлення, що виражає закінчену думку; розвивати вміння розрізняти на слух завершене і незавершене речення; ви- ховувати доброзичливе ставлення до природи. Хід уроку I. Організаційний момент…

Узагальнення знань учнів за темою «Текст». Побудова тексту за поданим планом

Урок 10 Тема. Узагальнення знань учнів за темою «Текст». Побудова тексту за поданим планом Мета: закріплювати знання учнів з теми «Текст»; вправляти у складанні тексту за планом; розвивати мовлення учнів; виховувати почуття дружби і взаємодопомоги. Хід уроку I. Організаційний момент II….

Засоби зв’язку речень у тексті

Урок 9 Тема. Засоби зв’язку речень у тексті Мета: учити використовувати займенники, прислівники, контекстні синоніми (без ужи- вання термінів) для зв’язку речень у тексті; удосконалювати тексти шляхом заміни в них окремих слів, що повторюються, на близькі за значенням; розвивати мовлення учнів;…

Урок розвитку зв’язного мовлення. Культура мовлення. Слова ввічливості

Урок 8 Тема. Урок розвитку зв’язного мовлення. Культура мовлення. Слова ввічливості Мета: збагачувати мовлення учнів увічливими словами (вітання, прощання, звертання); вчити вживати ввічливі форми у мовленні; розвивати культуру діалогічного мовлення; виховувати культуру поведінки і спілкування. Хід уроку I. Організаційний момент…