Перевірна робота. Списування

Урок 104 Тема: Перевірна робота. Списування Мета: перевірити орфографічну та пунктуаційну грамотність учнів; розвивати навички каліграфічного письма; виховувати культуру оформлення письмових робіт. Хід уроку I. Організаційний момент II. Контроль знань. списування КОРИСНА СПРАВА Кожного дня намагайся робити корисну справу. Вивчи…

Вимова та написання слів із дзвінкими приголосними в кінці слова й складу

Урок 103 Тема: Вимова та написання слів із дзвінкими приголосними в кінці слова й складу Мета: закріплювати вміння учнів вимовляти і писати слова з дзвінкими приголосними звуками в кінці слова і складу перед глухим; розвивати навички зв’язного мовлення, вміння давати…

Практичне засвоєння і вдосконалення нормативної (неоглушеної) вимови дзвінких приголосних у кінці слова і складу: дуб, сад, сядь, віз, ложка

Урок 102 Тема: Практичне засвоєння і вдосконалення нормативної (неоглушеної) вимови дзвінких приголосних у кінці слова і складу: дуб, сад, сядь, віз, ложка, казка, берізка Мета: вчити учнів правильно вимовляти слова з дзвінкими приголосними в кінці слова і складу перед глухим;…

Урок розвитку зв’язного мовлення. Вилучення з тексту речення, що не відповідає темі

Урок 101 Тема: Урок розвитку зв’язного мовлення. Вилучення з тексту речення, що не відповідає темі Мета: учити учнів помічати невідповідність змісту окремих речень в тексті; розвивати вміння розгортати, конкретизувати думку, намічену зачином; виховувати любов до природи. Хід уроку I. Організаційний…

Аналіз перевірної роботи. Закріплення вивченого про тверді та м’які приголосні звуки

Урок 100 Тема: Аналіз перевірної роботи. Закріплення вивченого про тверді та м’які приголосні звуки Мета: закріплювати знання учнів про позначення м’якості приголосних знаком м’якшення (ь) та буквами я, ю, є, і; розвивати навички звуко-буквеного аналізу слова; формувати навички самостійної роботи;…

Перевірна робота. Аудіювання

Тема: Перевірна робота. Аудіювання Мета: перевірити вміння учнів сприймати на слух незнайомий текст і розуміти його з одного прослуховування; розвивати пам’ять, увагу, мовлення; виховувати інтерес до читання. Хід уроку I. Організаційний момент примітка. Учитель читає незнайомий учням текст, а потім…

Позначення на письмі м’якості приголосних звуків

Урок 98 Тема: Позначення на письмі м’якості приголосних звуків Мета: учити учнів позначати м’якість приголосних знаком м’якшення (ь) та буквами і, є, я, ю; розвивати навички звуко-буквеного аналізу слова; виховувати уважність. Хід уроку I. Організаційний момент Ось і знову дзвінок…

Використання знака м’якшення (ь) та букв я, ю, є, і для позначення м’якості приголосних звуків

Урок 97 Тема: Використання знака м’якшення (ь) та букв я, ю, є, і для позначення м’якості приголосних звуків Мета: поглиблювати знання учнів про тверді та м’які приголосні звуки; розвивати навички зв’язного мовлення; вчити позначати м’якість приголосних знаком м’якшення (ь) та…

Правильне вимовляння (за зразком учителя), розрізнення на слух дзвінких — глухих, твердих — м’яких приголосних звуків

Урок 96 Тема: Правильне вимовляння (за зразком учителя), розрізнення на слух дзвінких — глухих, твердих — м’яких приголосних звуків Мета: уточнити і закріпити знання учнів про приголосні звуки та спосіб позначення їх на письмі; розвивати вміння розрізняти на слух та…

Приголосні звуки. Спостереження за роботою мовленнєвих органів (язик, губи, зуби) під час вимови приголосних звуків

Урок 95 Тема: Приголосні звуки. Спостереження за роботою мовленнєвих органів (язик, губи, зуби) під час вимови приголосних звуків Мета: учити учнів упізнавати і розрізняти на слух та за способом вимовляння приголосні звуки (утворення перешкоди на шляху видихуваного повітря); повторити алфавіт;…

Урок розвитку зв’язного мовлення. Робота над деформованим текстом: перестановка окремих речень

Урок 94 Тема: Урок розвитку зв’язного мовлення. Робота над деформованим текстом: перестановка окремих речень Мета: повторити знання учнів про текст; учити складати текст з речень, встановлювати послідовність частин тексту, добирати заголовок; розвивати увагу, пам’ять, мовлення, мислення; виховувати моральні якості. Хід…

Перевірна робота. Диктант

Урок 93 Тема: Перевірна робота. Диктант Мета: перевірити рівень орфографічної та пунктуаційної грамотності учнів: розвивати навички каліграфічного письма; виховувати культуру оформлення письмових робіт. Хід уроку I. Організаційний момент II. Контроль знань. Диктант РАНОК Настав теплий весняний ранок. На вершечках дерев…

Узагальнення знань учнів про написання ненаголошених е, и в корені слова

Урок 92 Тема: Узагальнення знань учнів про написання ненаголошених е, и в корені слова Мета:узагальнювати знання учнів про написання ненаголошених е, и в корені слова; вчити розпізнавати слова, які треба перевіряти; розвивати навички самостійної роботи; виховувати уважність. Хід уроку I….

Вимова і правопис слів з ненаголошеними голосними [е], [и]. Добирання перевірних слів пошуком спільнокореневих (споріднених) слів

Урок 91 Тема: Вимова і правопис слів з ненаголошеними голосними [е], [и]. Добирання перевірних слів пошуком спільнокореневих (споріднених) слів Мета: учити учнів добирати перевірні слова до слів з ненаголошеними голосними в корені слів пошуком спільнокореневих (споріднених слів); збагачувати активний словниковий…

Вимова і правопис слів з ненаголошеними голосними [е], [и]. Добирання перевірних слів способом словозміни

Урок 90 Тема: Вимова і правопис слів з ненаголошеними голосними [е], [и]. Добирання перевірних слів способом словозміни Мета: вчити учнів добирати перевірні слова до слів з ненаголошеними голосними в корені слів способом словозміни; збагачувати словниковий запас; розвивати пам’ять, мовлення; виховувати…