ОСОБЛИВОСТІ ВЕРБАЛІЗАЦІЇ ПОЗИТИВНИХ ЕМОЦІЙ В АНГЛОМОВНІЙ ХУДОЖНІЙ ЛІТЕРАТУРІ

УДК 811.111 Стаття присвячена дослідженню емоцій та їх вербалізації у мові. Визначено поняття «емоція» та «емоційний концепт». Визначено оцінну складову емоційного концепту. Охарактеризовано позитивні емоції у художній літературі. Проаналізовано мовні засоби вербалізації позитивних емоційних концептів у художній літературі. Ключові слова:…