Ігор Костецький. Тобі належить цілий світ

Атеїзм

Він був релігійний у тому розумінні, яке, на мою думку, єдино можна назвати релігійним: він був по стороні добра, а те, що добро існує об’єктивно, він — знав.
Оскільки його переконання в основному покриваються з моїми, я думаю, що маю підставу викласти у двох словах його, якщо це так можна назвати, релігійну систему.
Про те, що добро може реально здійснюватися, знають з душевного й практичного досвіду. Коли це точно знають, кате¬горія віри стає непотрібна. На цю тему в нього є афоризм.
145

Чи добру заздалегідь гарантована перемога над злом, а чи боротьба його зі злом вічна, а чи наприкінці тріумфуватиме зло і що буде далі після цього тріумфу, — цього всього не знає ніхто! В усякому разі: щабель сучасного наукового знання не може дати ніякої певної відповіді.
Але наука вже сьогодні може дати докази, що енергія добра більша — кібернетично! — за суму окремих людських устремлінь до добра. У цьому розумінні дедалі міцнішає фунт для усвідом¬лення людської діяльності! не тільки у межах антропоцент- ричного, «гуманістичного», а й у поширенні в «трансцендент¬не». З такого погляду можна твердити, що об’єктивна сила доб¬ра є разом з тим і абсолютна.
Якщо силу добра окреслювати словом Бог, то за найперше завдання релігійної людини править реабілітувати Бога від підозри, мовляв, він створив світ і керує його судьбами. Не можуть бути божими створіннями такі, щоб одне було павуком, а друге мухою, і щоб одне не могло існувати без того, щоб не поїдати друге.
Плутанину, створену людьми у намаганнях збагнути загадку буття, Бережан убрав у слово «Чортобог». Він уживав цю метафору часто, так усно, як і на письмі. Досліджувати постання світу варт предоставити атеїстам, тобто людям, які не плутають двух несумісних принципів.
Ото стільки.

Категорія: Ігор Костецький. Тобі належить цілий світ

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.