Лепеха Т. В. Українознавство: Навчальний посібник

§3. Державний Гімн України

Оскільки Україна тривалий час не мала державності, то не мала й державного гімну, хоч за багатовікову історію наш народ створив ба­гато високопатріотичних пісень, які наснажували на боротьбу за кра­ще майбутнє, вселяли надію на торжество справедливості. Серед них

«‘Лозко Г. Українське народознавство.- К., 1995,- С.230-231.

17  Шапошникова Л. Тайна свяшенной горм Трикутьі. 19X8, №5.—С.ІЗ.

 

почесне місце посідають пісні-гімни, в яких звучить ідея нездолан­ності нашого народу, його споконвічне бажання вирватися з рабства і здобути волю, незалежність. Доля таких пісень ніколи не була прос­тою. За будь-якого режиму їх переслідували, забороняли. Така ж до­ля випала й пісні-гімну „Ще не вмерла Україна». Вірш „Ще не вмер­ла Україна» народився майже 150 років тому — у 1862 році в Наддніс­трянській Україні. Автор його — український поет Павло Чубин- ський (1839-1888 рр.), який за „крамольні» вірші, українофільську діяльність і безмежну любов до України уже в наступному, 1863 році, на довгі роки був висланий на заслання в Архангельську губернію, де зазнав тяжких поневірянь невільника.

Вірш „Ще не вмерла Україна» пройнятий високим патріотичним пафосом. У ньому звучить заклик до українців віддати все для визво­лення з-під соціального і національного гніту „за нашу свободу» й утверджується віра українців у своє духовне відродження. Музику до вірша „Ще не вмерла Україна» написав відомий український компо­зитор Михайло Вербицький — автор багатьох духовних та світських творів. Уперше пісня прозвучала у виставі „Запорожці» новостворе- ного Львівського українського театру у 1864 році, щоправда з трохи переробленою назвою „Ще не вмерло Запорожжя». Львівська газета „Слово» опублікувала стислий відгук про саму п’єсу, яка, до речі, не викликала особливого захоплення публіки, а от про виконання пісні було сказано: „Похвально згадуєм, однак, за хор козаків, котрий прекрасну пісню „Ще не вмерло Запорожжя», співану після музики отця Вербицького в той вечір по-первий раз на сцені, по желанню публіки мусили повторити»1*.

У 1917 році пісня „Ще не вмерла Україна» визнана українським державним гімном і лишалася ним доти, доки існувала Українська Народна Республіка. Відродилася ця пісня-гімн у 1989 році над від­новленою могилою Павла Чубинського на Книшевому цвинтарі у Борисполі у виконанні народного хору „Гомін» під диригуванням Леопольда Ящснка. Вдруге вона зазвучала на величезному громад­ському зібранні біля пам’ятника Тарасові Шевченкові 9 березня 1990 року у виконанні Кубанського народного хору під диригуванням

І.  Захарченка. Як слушно зазначає Ф. Погребенник, згадана пісня „прижилася» серед українців Кубані в 70-90 роках XIX ст., підтри­мувала їхні волелюбні почуття кровної спорідненості зі своїми брата-

18  „Слово» — 1864 — 9(21) грудня. — № ОД.

ми». З 1991 року музична редакція національного гімну „Ще не вмерла Україна» стала державним гімном незалежної України.

Ще не вмерла України і слава, і воля,

Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.

Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці,

Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.

Душу й тіло ми положим за нашу свободу

І покажем, що ми, браття, козацького роду.

Запитання і завдання на закріплення:

1. Що Ви знаєте про географічне положення і площу України?

  1. Розкажіть про кількість і склад населення України за даними ос­таннього (2002 р.) перепису.
  2. Коли Україна стала незалежною державою? Волевиявленням якого відсотка громадян це сталося?
  3. Яка мова є державною в Україні? Обгрунтуйте закономірність цього рішення.
  4. Назвіть державні символи України.
  5. Яку роль у державному і релігійному житті давніх слов’ян відігра­вали прапори?
  6. Що таке геральдика і коли вона починає розвиватися в Україні?
  7. Назвіть, що зображено на гербі столиці України — міста Києва, Вашого рідного міста?
  8. Яким роком датуються перші відомості про синьо-жовтий прапор?

10.Яким був прапор війська запорозького?

11.Що символізують жовтий і блакитний кольори на державному Прапорі України?

12.Що собою являє державний Герб України?

13.Що ви знаєте про державний герб Київської Русі?

14.Які версії щодо походження герба і його смислового значення ви знаєте?

15.Чи можна вважати тризуб одним із найдавніших символів землі і які докази цього існують?

16.Хто автор музики і слів українського державного Гімну?

17.Вивчіть державний Гімн України напам’ять.

14 Погребенник Ф. Українські пісні—гімни.— К., 1992.- С.5..

Категорія: Лепеха Т. В. Українознавство: Навчальний посібник

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.