Лепеха Т. В. Українознавство: Навчальний посібник

§23. Запозичення зі слов’янських мов

З  приходом християнства мова східних слов’ян поповнилася ста­рослов’янізмами.

Протягом усього свого існування українська мова збагачувалась за рахунок лексики споріднених російської, білоруської та інших слов’янських мов. З російської мови, а також через її посередництво в нашу мову увійшла обширна лексика на позначення понять у галу­зі науки, культури, політики: комсомол, ударник, суботник, вертоліт, хлібозавод та ін. Взаємовпливи між російською та українськими мовами особливо посилилися з другої половини ХУІІ-початку

м Сучасна українська літературна мова// За ред. А П Грищенка. -К, 1997.-С. 190.

 

хип ст. після приєднання України до Росії. Через російську мову проникає значна кількість термінів, створених на базі західноєвро­пейських мов: військових (арсенал, бомба, капітан, міна, пістолет), морських (бот, гавань, порт), суспільно-політичних і адміністратив­них (акт, декларація, контора)^.

Останнім часом шляхом точного перекладу слів або калькуван­ням з російської мови прийшло багато термінів із різних галузей су­спільного житія: избиратель — виборець, ечетчик — лічильник, отлич­ник — відмінник та інші.

Слід зазначити, що російська мова теж запозичує слова з україн­ської мови (хлопцьі, девчата, вареник, делянка, рушник, брехня, детво­ра, чеботьі, борщ, Верховна Рада, шлях, самостийна, держава та ін), що є нормальним процесом взаємозбагачення лексичного складу мов.

За різних історичних обставин, у різні періоди потрапляли до нас лексичні запозичення з польської мови. Крім того, польська мова стала важливим посередником для входження до українського лек­сичного фонду слів із німецької та латинської мов: достаток, пильну­вати, поєдинок, сподіватися, помста, обіцяти та ін.

Чеські запозичення засвоювались українською мовою переважно через польську мову: смутний, влада, чекати, постать та ін..

Категорія: Лепеха Т. В. Українознавство: Навчальний посібник

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.