Новий довідник: Українська мова. Українська література

Транскрипція

Транскрипція (від латинського
ігапвсгірНо — переписування) — це
спеціальне письмо, запроваджене
для точної передачі звукового складу
слів і текстів.
Розрізняють три типи транскрип­
ції: фонетичну, фонематичну та
практичну.
Фонетична транскрипція — спосіб
передачі на письмі усної мови з усіма
її звуковими особливостями.
Фонетична транскрипція ніби «фо­
тографує* реальну вимову, графічно
фіксує фізико-акустичні властивості
звуків на певному відрізку мовлення.
Фонетична транскрипція україн­
ської мови будується на основі укра­
їнського алфавіту з використанням
додаткових надрядкових знаків, які
називають діакритичними (від грець­
кого (НакгНікой — розрізнювальний).

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.