Новий довідник: Українська мова. Українська література

Фразовий наголос

Ф разовий наголос існує тільки в
реченні. Серед його різновидів — ло­
гічний та емфатичний наголоси.
Логічний, або смисловий, наго­
лос — це посилення голосу на одному
із слів речення для того, щоб підкрес­
лити його смислову роль, закценту-
вати саме на ньому увагу:
Завтра ми підемо на прогулянку в
ліс.
Завтра (а не через кілька днів чи
місяців),
ми (а не хтось інший),
підемо (а не поїдемо),
на прогулянку (а не на роботу чи
змагання),
в ліс (а не в степ чи в гори).
УВАГА!
Зі зміною місця логічного наголосу може зміню­
ватися зміст повідомлення:
Ти краше вивчи вірш напам’ять.
Ти краще вивчи вірш напам’ять.
Емфатичний (від грецького е трНа-
в/з — роз’яснення, вказівка, ви­
разність) — це виділення важливої
зі смислового погляду частини речен­
ня (групи слів чи частини слова) у
зв’язку з вираженням експресії мов­
лення, емоційного стану мовця. Ем­
фатичний наголос найчастіше вира­
жається подовженням наголошеного
голосного, а іноді й приголосного, а
також своєрідною мелодикою:
Він з неї оче-е-ей не зводить.
Розу-у-умний же ти!
Схамені-і-іться ж!
Ви з-з-н-н-нали про це!
47
УКРАЇНСЬКА МОВА
ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ!
Слова, у яких особливо часто спостерігається
порушення акцентуаційних норм:
арахіс каталог партер
верба кілометр подруга
видання квартал предмет
вимова корисний приятель
вимога котрий псевдонім
випадок кропива ремінь
виразний лапки решето
вірші легкий різновид
вітчим медикамент рукопис
документ металургія терези
донька монолог товстий
дочка наспіх середина
дрова ненавидіти симетрія
жаданий ненависть статуя
живопис новий старанний
завдання обіцянка український
загадка обруч урочистий
заголовок одинадцять фартух
залоза ознака феномен
запитання олень цемент
ім’я отаман черговий

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.