Новий довідник: Українська мова. Українська література

Склад і складоподіл

Склад — це частина слова, яка ви­
мовляється одним поштовхом види­
хуваного повітря.
Склад може утворювати один чи
кілька звуків, але серед них обов’язко­
во має бути голосний. Саме голосний
звук виступає в ролі складотворного
(складового) й становить вершину
складу. Перед ним і після нього можуть
стояти приголосні, які називають
нескладотворчими.
ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ!
У слові стільки складів, скільки голосних звуків.
Залежно від кількості складів сло­
ва поділяють на:
• односкладові: день, ніч, рік, вік;
• двоскладові: вес на, лі-то, о-сінь,
зи-ма’,
• трискладові: снігопад, за-ме-
тіль, ві-хо-ла, за-ві-я, бу-ре-вій»,
• багатоскладові: хлі-бо-роб-ство,
сіль-сько-го-сподар-ський.
Чи є слова, які не можна поділити
на склади? Так, це деякі службові час­
тини мови: в, з, і.
У слові визначають наголошений
склад (на який падає словесний наго­
лос) і ненаголошені склади (решта).

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.