Новий довідник: Українська мова. Українська література

Типи складів

Типи складів характеризують за кін­
цевим і початковим звуком складу.
Відкритий — склад, який закінчу­
ється на голосний:
ті-ло, пле-че, го-ло-ва, ру-ка, но-га,
ву-хо, ши-я, що-ка, гу-би.
Закритий — склад, який закін­
чується на приголосний:
щед-рість, від-важ-ний, фут-бол,
від-січ, шіст сот, під-няв,
звіль-нив-шись, міль-ярд.
В українській мові переважають
відкриті склади.
Крім того, ще виділяють прикриті
і неприкриті склади.
Прикритий — склад, який почи­
нається приголосним:
ске-ля, гра-ніт, пта-ство, хлі ба,
Фонетика. Графіка. Орфоепія
кра сень, струн ко, збір ний,
дзве-ні-ти, кра-ї-на.
Неприкритий — склад, який почи­
нається голосним:
а-ле-я, о-ко, і-ко-на, і-де-я, у-зор,
о си ка, о-сінь, і-ній, у каз.
У ході історичного розвитку мови
спостерігається тенденція до прикри­
ття початкових складів, що почина­
ються або починалися голосними:
вулиця (від улиця), він (від онть),
вівця (від овьця), вітчизна (від
отьчизна), горіх (від ор’кх’ь), гострий
(від острт»).

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.