Новий довідник: Українська мова. Українська література

Складоподіл

Кожна людина досить легко поді­
ляє слова на склади й установлює їх
кількість. Проте труднощі при скла­
доподілі виникають насамперед тоді,
коли збігаються кілька приголосних
у середині слова.
При поділі слів на склади треба
враховувати такі тенденції:
• для української мови, як і для
інших слов’янських, характерне
тяжіння до відкритих складів;
• діє принцип зростання гучності
складу: гучність звуків попередньо­
го складу має поступово спадати, а
наступного — зростати.
Примітка. Найгучніші — голосні звуки,
далі — в порядку зменшення гучності — со­
норні, дзвінкі й глухі приголосні.
• принцип милозвучності, що зу­
мовлює усунення груп приголос­
них у межах одного складу.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.