Новий довідник: Українська мова. Українська література

Асиміляція за місцем і способом творення

Найчастіше шиплячі приголосні упо­
дібнюються до свистячих і навпаки:
безжурний [б^ж’.урни і ],
зшити [ш:йти], дивишся
[дйвиес:а], цікавишся [цікавис.а],
на річці [на ріц:і], з жита [ж:йта],
на квіточці [на кв’ітоцй].
Під впливом свистячого [с] приго­
лосний [т] уподібнюється до свистя­
чого [^] в дієсловах на -ться:
купається [купа}^ц:а],
сподівається [спо&іва/еец:а],
ллється [л:ец:а].

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.