Новий довідник: Українська мова. Українська література

Графіка. Письмо

Графіка (від грецького grafo —
пишу, креслю, малюю) — це розділ
мовознавства, який вивчає сукуп­
ність умовних знаків для передачі на
письмі усного мовлення. Під цим тер­
міном також розуміють систему спів­
відношень між звуками і буквами.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.