Новий довідник: Українська мова. Українська література

Неалфавітні графічні знаки

• Знаки, що використовуються при
написанні слів:
. апостроф [’]: м’яч, від’їжджати,
комп’ютер»,
. дефіс хто-небудь, із-за,
пліч-о-пліч;
• риска (знак переносу слів): схід-
но-слов’ян-ський;
• проміжок між буквами: день_у
день, рік_у_рік.
• Розділові (пунктуаційні) знаки:
[.] — крапка;
[,] — кома;
[;] — крапка з комою;
[:] — двокрапка;
[_ ] _ тире;
[…] — три крапки;
[?] — знак питання;
[!] — знак оклику;
[()] — дужки;
[« »] — лапки.
• Іноді для розрізнення лексичного і
граматичного значення слів може
вживатися знак наголосу (а): за­
мок — замок, атлас — атлас,
сестри — сестри.
• У спеціальному виді письма —
транскрипції — можуть застосову­
ватися й інші графічні знаки: знак
м’якшення [н], подовження [т:]
тощо.
Ідеографічні знаки:
• математичні формули,
• фізичні формули,
• хімічні формули.
Цифрові знаки: арабська й рим­
ська система цифр.
Різні прийоми скорочення слів,
позначення відступів при абзацах,
усіх можливих підкреслень і схем, а
в друкарському відтворенні тексту —
шрифтових виділень.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.