Новий довідник: Українська мова. Українська література

Ненаголошені голосні [о] та [у]

У сильній і слабкій позиції ці зву­
ки вимовляються чітко. Наближення
ненаголошеного [о] до [і/] найчастіше
буває перед наголошеним складом з
[у] або [і].
Способи перевірки:
• Поставити в сильну позицію — під
наголос:
[.го»лубка] голубка, бо голуб
[ро»зумниї] розумний, бо розум
[ро*стут] ростуть, бо зрослий
• Змінити слово так, щоб у наступ­
ному складі не було наголошеного
у чи і:
[ко*жух] кожух, бо кожушина
[зо*зул’а] зозуля, бо зозулястий
[со»б’і ] собі, бо собою
ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ!
Слова, що лишено з у:
буряк, ворушити, мармур, парубок, пурхати,
яблуко, яблуня.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.