Новий довідник: Українська мова. Українська література

Найдавніші чергування голосних

Українська мова, як і інш і сло­
в’янські, успадкувала й зберігає чер­
гування голосних, що сформувалися
на праслов’янському ґрунті або ж ви­
никли в процесі історичного розвит­
ку самої мови.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.