Новий довідник: Українська мова. Українська література

Фонетичні варіанти інших частин мови

• Після приголосних уживаються
частки би, же, після голосних — б, ж:
прочитав би прочитала б
як же що ж
ходім же казала ж
• Перед приголосними вживаються
форми дієслів на -ся, перед голос­
ними — на -сь:
дивлюся на річку — дивлюсь у річку;
повернемося вранці — повернусь
уранці,
але після приголосних завжди пи­
шеться -ся:
посміхайся, посміхається, посмі­
хаєшся, посміхався.
• Нормативні варіанти прислівників:
раніше — раніш; попереду — попе­
ред; звідкіля — звідкіль — звідки;
відтіля — відтіль.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.