Новий довідник: Українська мова. Українська література

Правопис назв художніх творів, наукових праць, газет, писемних історичних пам’яток тощо

У назвах художніх творів, музич­
них, наукових та інших праць, газет,
журналів, писемних, історичних па­
м’яток тощо перше слово пишеться з
великої літери, а назва береться в
лапки:
поема «Енеїда», повість «Тіні за­
бутих предків», роман «Тигроло­
ви», драма «Патетична соната»,
опера «Запорожець за Дунаєм»,
кінофільм «Зачарована Десна»,
газета «Літературна Україна»,
ж урнал «Дивослово», історична
пам’ят ка «Руська правда», «Лі­
топис Самовидця».
Примітки.
• У подвійних складених назвах творів,
газет тощо з великої літери пишеться
також перше слово другої назви:
«Я (Романтика)», «Глитай, або ж
Павук», «Андрій Соловейко, або Вче-
ніє світ, а невченіє — тьма».
• 3 великої літери, але без лапок пи­
шуться назви культових книг:
Біблія, Євангеліє, Апостол, Псалтир,
Часослов, Коран.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.