Новий довідник: Українська мова. Українська література

Правила переносу слів

Нерідко при написанні доводиться
переносити слова з рядка в рядок.
Правила перенесення ґрунтуються
насамперед на морфемній будові
слова та складоподілі. Вони поділя­
ються на загальні (орфографічні) і
т ехнічні (пов’язані з традиціями
книгодрукування).
Основне правило: слова з одного ряд­
ка в інший переносяться за складами:
кни-га, но-ве-ла, м у-зи-ка, ком-по-
зи-тор, ба ро ко, ар х і т ек т у ра.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.