Новий довідник: Українська мова. Українська література

Активна і пасивна лек­сика української мови

Лексика найтісніше пов’язана з
життям народу. Вона постійно реагує
на зміни в його соціально-виробничо­
му й культурному житті, а тому слов­
никовий склад мови характеризуєть­
ся дією двох процесів — появою нових
слів (для називання нових понять,
що з’являються в житті суспільства)
і виходом з ужитку слів, що познача­
ли старі явища й реалії. Це зумовлює
наявність двох шарів лексики — ак­
тивного і пасивного.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.