Новий довідник: Українська мова. Українська література

Загальновживана лексика

Вона охоплює слова, якими користу­
ються всі носії мови незалежно від ві­
ку, освіти, посади, віросповідання. Та­
ка лексика пов’язана з повсякденним
життям, її лексеми означають життєво
необхідні поняття, а тому зрозумілі
кожному. Вони називають речі, росли­
ни, тварини, явища природи й суспіль­
ного життя, ознаки кількостей, якос­
тей, почувань людей тощо.
Цю лексику кваліфікують як сти­
лістично нейтральну й називають ще
міжстильовою.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.