Новий довідник: Українська мова. Українська література

Науково-термінологічна лексика

У кожної наукової дисципліни є
великий запас своєї термінології, яка
повністю відома тільки спеціалістам.
Термінами називають спеціальні
слова, які вживаються для точного
найменування певного поняття нау­
ки. Термін позбавлений емоційно-
експресивного забарвлення. Серед
термінологічної лексики багато запо­
зичених слів. І саме слово «термін» є
запозиченням з латинської мови, де
означає «кінець, кордон», тобто це
слово вказує на чітку межу значення.
Кожній галузі науки й мистецтва
властиві свої терміни:
синус, косинус, трикутник, теоре­
ма, аксіома (математика); молеку­
ла, атом, ядро (біологія); відмінок,
присудок, речення, дієслово, орфо­
епія (мовознавство); реакція, апен­
дицит, грип, аспірин (медицина).

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.