Новий довідник: Українська мова. Українська література

Основа слова

Основа слова — це частина слова
без закінчення, яка виражає його
конкретне лексичне значення.
[Першцй /веснящій .грім,.
рожовтілийрсінщ й’лисіц.
[Віл|й римфощя І зимр..
Непохідною називають таку осно­
в і яка не поділяється на окремі мор­
феми, тобто збігається з коренем:
Якщо ж основа поділяється на
морфеми, а в мові існує відповідне
слово з непохідною основою, то таку
основу називають похідною:
,підніжк-а ( ног-а ), ^існицО (л іс)
Дубов ий (дуб) , ,,тпашища ( птах ),
ІсупутникІП(путь), хпрадід^ (дід).
Примітка. Якщо закінчення на письмі
виражене буквами я, ю, е, ї (після голос­
них), то слід пам’ятати, що основа в такому
слові закінчується на у. Це можна переві­
рити, якщо слово поставити в іншу форму:
надія — [надца] — надій; гаю — [гаіу] — гай.
Хоч графічно основу показуємо так:
,мріЩ\ , фактично тут основа мрі}-, а
закінчення -а (літера я позначає в цій
позиції два звуки: у а).
Незмінні слова мають лише основу
(усе слово), яку називають чистою.
Чиста основа визначається:
• у невідмінюваних іменниках (запо­
зичених словах):
журі, метро, шасі, візаві, сопрано;
• в інфінітивах:
перемагати, роздум уват и, пах­
нути, чути;
• у дієприслівниках:
звеличуючи, посміхаючись, подяку­
вавши, наблизившись;
• у прислівниках:
удосвіта, натщесерце, нашвид-
151
УКРАЇНСЬКА МОВА
куруч, щохвилини, спідлоба, вгорі,
по-моєму.
УВАГА!
1. Іменники, прикметники та дієслова з
нульовим закінченням (вік, гість, сестрин,
матусин, стій, брав) не мають чистої основи,
бо це слова змінювані.
2. У словах з постфіксом основа слова розірвана:
,радж&рц, рсурРЩся,.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.