Новий довідник: Українська мова. Українська література

Іменники загальні та власні

Загальні іменники — це узагальне­
не найменування ряду однорідних
предметів, що належать до певного
класу подібних (людей, тварин, ре­
чей, явищ, подій тощо):
поет, журнал, творчість, натхне­
ння, читач, пт ах, мрія, веселка,
книжка, держава, столиця.
У більшості випадків загальні
іменники називають предмети, Щ°
піддаються лічбі, тому їм властиві
форми однини і множини:
поет — поети, книжка — книжки.
Загальні іменники найчастіше вжи­
вані в мові, їх пишемо з малої літ ери-
Власні іменники — це індивіду­
альні назви окремої особи чи одинич­
Граматика: морфологія, синтаксис
ного предмета, тобто виділення з од­
нотипного ряду чогось (чи когось),
що (чи хто) є єдиним, неповторним.
Власні назви завжди пишемо з ве­
ликої літери:
Ярослав, П ерун, Зевс, Гамлет,
Київ, Україна, Карпати, Дніпро,
Хрещатик, Багряний, роман «Тиг­
ролови», газета «День», ансамбль
«Явір», видавництво «Казка».
Власні назви, як правило, умовні.
При потребі вони можуть бути замі­
нені іншими:
журнал «Жовтень» — «Дзвоном»,
місто Ворошиловград — Лугансь­
ком, прізвище дівчини Гордійчук
після одруження — Коваленко тощо.
Власні іменники переважно вжи­
ваються в однині:
Марія, Іваненко, Полісся, Крим,
Десна, Польща, хоч і можливі фор­
ми множини (дві Марії, два Рос­
тислави, кілька Іваненків).
Деякі власні іменники мають фор­
му лише множини:
Черкаси, П рилуки (міста), Карпа­
ти, Саяни (гори), Дарданелли
(протока).
Р О З Р ІЗ Н Я Й Т Е !
Між власними і загальними назвами немає
постійної межі. Належність деяких іменників до
Розряду власних чи загальних визначається
Т|/)ьки в контексті. Так, омонімічні загальні наз-
ви земля (грунт), береза (дерево), вишеньки
(ягоди) можуть уживатися як власні: Земля(пла-
Нета). Береза (прізвище), Вишеньки (село).
До розряду загальних повністю перейшли власні
назви, що є прізвищами видатних людей, іменами
яких названо відкриття, винаходи (ампер, вольт,
рентген, ом, дизель, маузер, реглан, силует,
галіфе, мартен), або власні назви, що є прізви­
щами літературних героїв (обломов, плюшкін,
манілов, донжуан, ловелас, кайдаші, мазайли).
Варто пам’ятати, що окремі загальні назви можуть
писатися з велико? літери, коли треба підкреслити
повагу: Президент, Голова Верховної Ради, По­
сол України в Канаді, Представник ООН в Ук­
раїні, Автор (у договорі з видавництвом).

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.