Новий довідник: Українська мова. Українська література

Як визначити рід незмінюваних іменників?

У словах іншомовного походження:
• назви осіб — за віднесеністю до статі:
маестро, аташе, денді, мосьє, пор­
тьє, кюре, джентльмен, Гейне, Зо­
ля, Дюма — чоловічий рід (він);
леді, мадам, міс, фрау, Беатріче,
Зегерс, Ожешко — жіночого роду
(вона).
• назви істот (тварин, птахів) — ч0.
ловічого роду (можливе розрізнен­
ня за статтю):
кенгуру, шимпанзе, поні, какаду,
колібрі, фламінго,
але:
роздратована шимпанзе, маленька
колібрі, муха цеце (ж ін. рід);
• назви неістот — середнього роду:
кіно, журі, таксі, метро, шосе, ра­
гу, пюре, фойє, інтерв’ю, резюме,
але:
до іменників чоловічого роду нале­
жать слова сироко, торнадо (назви
вітрів); до іменників жіночого роду
— авеню (вулиця), кольрабі (капус­
та), салямі (ковбаса); комі, гінді,
бенгалі (назви мов).
• у власних географічних назвах —
за родовою назвою (м істо, село,
озеро, річка, острів, країна):
Капрі (острів — чол. р .), Тбілісі
(місто — сер. р.), Перу (країна —
жін. р.), Калахарі (пустеля — жін. р-)>
Онтаріо (озеро — сер. р.), Онтаріо
(штат — чол. р.), Онтаріо (річка -т
ж ін . р .), М іссісіпі (річка »
ж ін . р.).
В абревіатурах (ін іц іальн и х, бук-
вених) рід визначається за основним
словом:
відомий Х Т З (завод — чол. Р*)»
Київська ГЕС (електростанція
ж ін. р.), міське П ТУ (училищ е
сер. р .).
178
іГ І Ш Г і Ті
Граматика: морфологія, синтаксис
рід змінюваних складноскороче-
них слів визначається граматично (за
типом відмінювання);
КрАЗ — КрАЗа — КрАЗові —КрАЗ
— КрАЗом — на КрАЗі; ТУМ —
ТУМу — ТУМові — ТУМ — ТУ-
Мом — у ТУ М і.
Так само чоловічого роду іменники
ДЕК, МОП, ВАК (хоч головне слово
словосполучення вища атестаційна
комісія — жіночого роду).
У невідмінюваних звукових аб­
ревіатурах рід також установлюється
за стрижневим словом:
облвно повідомив (відділ — чол. р.),
Голосїївський райвно м. Києва.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.