Новий довідник: Українська мова. Українська література

Типи відмін

I відміна
Іменники жіночого і чоловічого
(спільного) роду із закінченням -а (я):
книжка, ластівка, вежа, миша, во­
ля, пісня, вишня, М икита, Ілля,
невдаха, роззява.
II відміна
Іменники
• чоловічого роду з нульовим закін­
ченням: явір0, ст еп0, нарис0,
край0, день0, снігур0, ключ0;
181
УКРАЇНСЬКА МОВА
• чоловічого роду із закінченням -о:
бат ько, дядько, Дніпро, Петро,
Іванченко;
• середнього роду із закінченням -о,
-Є, -я:
слово, марево, сонце, плече, листя.
ІП відміна
Іменники жіночого роду з нульо­
вим закінченням:
зустріч0, радість®, пам’ять®,
СІЛЬ0, НІЧ0, любов 0 , молодь®,
Умань0 . Прип’ять0 , а також імен­
ник мати.
IV відміна
Іменники середнього роду із за­
кінченням -а- ( я ), при відмінюван­
ні яких з’являються суфікси -ат-,
■ят -єн-:
лоша, курча, вовченя, ім’я, плем’я.
Примітка. До жодної з відмін не належать:
• незмінювані іменники: бюро, візаві,
конферансьє, какаду, рагу, ООН;
• множинні іменники: окуляри, фінан­
си. збори, ковзани, ліки, іменини, канікули,
Суми, Альпи;
• субстантивовані іменники, що мають
прикметникову форму: вартовий, черго­
вий, майбутнє, колискова, учительська,
Рильський, Багряний,

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.