Новий довідник: Українська мова. Українська література

Перша відміна іменників. Групи іменників І відміни

Залежно від кінцевого приголосно­
го основи іменники І відміни поділя­
ються на три групи — тверду, м’яку і
мішану.
До твердої групи належать іменни­
ки з основою на твердий приголосний
(крім шиплячого):
порада, весна, клятва, фірма, коб­
за, Ольга, Олекса, базіка, каліка,
плакса.
До м’якої групи належать іменни­
ки з кінцевим м’яким приголосним
основи:
тополя, пшениця, стаття, красу­
ня, господиня, півонія, фантазія,
суддя, рілля, Франція, Ілля, Марія,
капризуля, розмазня.
До мішаної групи належать імен­
ники з основою на шиплячий приго­
лосний:
задача, круча, площа, суша, межа,
груша, пожежа, калюжа, каша,
мережа, паранджа, вельможа,
листоноша.
МІРКУЙМО!
Злітають із прадавніх рушників,
На щастя звінчаних, червоні птииі.
І рідна пісня, як бджола в косииі.
Бере з душі напої для віків.
Д. Павличко.
У наведеному реченні до І відміни н а л е ж а т ь такі
іменники:
птиця — м’яка група;
пісня — м’яка група;
косиця — м’яка група;
бджола — тверда група;
душа — мішана група.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.