Новий довідник: Українська мова. Українська література

Групи іменників з основою на -р

Іменники II відміни чоловічого ро­
ду з кінцевим -ир, -ар, -яр, -ор, -ур, -ір
можуть належати до твердої, м’якої і
мішаної груп.
Тверда група. До неї належить
більшість іменників:
* Майже всі односкладові: двір, дар,
вид, звір, мир, т вір, жир, сир;
‘ іншомовні на -ар ( я р ) , -ир, -ур ,-ор,
‘ір зі сталим наголосом на основі
(при відмінюванні не переходить
На закінчення):
Ювіляр, гект ар, абажур, варвар, до-
ЛаР, бригадир, панцир, пластир,
інженер, сувенір, директор, інжир,
прапор, снігур, комар, алюр, фут­
ляр, колір, кар’єр, Каїр, браконьєр,
муляр, столяр.
М’яка група. Тільки іменники на
■ар, -ир, у яких наголос при відміню­
ванні (особливо в множині) перехо­
дить з основи на закінчення:
вівчар, лікар, писар, токар, кобзар,
богатир, поводир, буквар, тягар,
різьбяр, книгар, володар, орендар,
секретар, поштар, ліхт ар, бун­
тар, казкар, косар, страйкар, слю­
сар, аптекар, ледар, а також імен­
ники якір, Ігор, лобур, єгер.
Мішана група. Тільки іменники на
-яр, що називають осіб чоловічої статі
за професією чи характером виробни­
чої діяльності.
Наголос у непрямих відмінках
також переходить із суфікса на
закінчення:
зброяр, дігтяр, вапняр, вугляр, бе­
тоняр, газетяр, гусляр, тесляр, ков­
заняр, оленяр, школяр, повістяр,
пісняр, каменяр, гендляр, смоляр.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.