Новий довідник: Українська мова. Українська література

Ступені порівняння якісних прикметників

Ступені порівняння — це такі фор­
ми якісних прикметників, що озна­
чають різну міру вияву ознаки в
предметі.
Розрізняють два ступені порівнян­
ня: вищий і найвищий.
Примітка. У мовознавчій літературі для
вихідної (початкової) форми прикметника
вживаються терміни «перший», «звичай­
ний». Тоді розглядають три ступені
порівняння. Однак у такому випадку
термін «ступінь порівняння» є суперечли­
вим за змістом, бо в початковій формі інтен­
сивність ознаки не виражається. Прийнят­
нішим можна вважати «нульовий ступінь».

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.